[løst] Ustabilitet/treghet på ASP-løsningen

Problembeskrivelse: Vi opplever for øyeblikket ustabilitet for enkelte brukere på ASP-løsningen der sesjonen går hakkete og tregt.

Løsning: Vi har restartet flere nettverkskomponenter, og alt fungerer foreløpig slik det skal. Vi jobber nå med å overvåke og finne bakenforliggende årsak til problemet.

Oppdatering: Det fortsatt noen som opplever treghet som kommer og går. Dette jobbes videre med.

Endelig løsning: En ressurstyv er identifisert og tiltak er iverksatt for å sørge for at den ikke tar overhånd igjen.