[Vedlikehold] Flytting av brannmurtjenester i kveld

Det må gjøres noe vedlikehold på primærbrannmur i kveld, og sekundærbrannmur aktiveres derfor i løpet av kvelden. Senere flyttes tjenester tilbake til primærbrannmur for test, og eventuelt en runde til om nødvendig.

Nedetid i perioden er knapt merkbar for vanlig bruk, men VPN-koblinger tar noen sekunder på å etableres igjen ved bytte mellom brannmurene.