[Ustabilitet] Vi opplever tidvis DDOS-angrep mot nettleverandør

ASP-løsningen er tidvis skadelidende av at det er et pågående DDOS-angrep mot tjenester hos vår nettleverandør, Når en ny trafikkbølge starter tar det noen minutter før systemer for deteksjon og filtrering av trafikken settes i gang. I denne perioden vil dessverre brukere oppleve å bli kastet ut uten å klare å koble til igjen. Ingen data mistes – det er kun tilkoblingen utenfra som blir brutt.