[løst] ASP-tjenester. Vi opplever for øyeblikket problemer

Problembeskrivelse: Vi opplever for øyeblikket problemer med tilgjengelighet mot vår ASP plattform. Pålogging er utilgjengelig for alle berørte kunder. Oppdatert kl 11.13: Problemet er nå lokalisert og vi har alle tilgjengelige ressurser på saken. Oppdatert kl 12.30: Det meste av tjenester er nå på vei opp. Det gjenstår noe verifiseringsarbeid før vi kan friskmelde alt. […]

[Løst] Databaseserver har startet på nytt

Lørdag morgen startet en databaseserver på nytt. Alle tjenester var i gang igjen i løpet av kort tid, men enkelte brukere som var pålogget, men frakoblet på tidspunktet kan oppleve feilmeldinger i programmer som var åpne under hendelsen. Dette løses enkelt ved å lukke og åpne programmet igjen, eller i verste fall ved å logge […]

[Løst] Vi opplever for øyeblikket problemer

Problembeskrivelse: Vi opplever for tiden et driftsavbrudd på vår ASP/skyløsning. Vi jobber på spreng med å finne ut av hvorfor, samt å få alle tjenester opp igjen. Oppdatert info følger. 10:30 De fleste tjenester er nå på vei opp igjen. Hvis man mangler ikoner på skrivebordet, trykk start – logg ut, og logg inn igjen. […]

[Vedlikehold] Kontroller for trådløst (Meru/Fortinet) nettverk byttes lørdag formiddag

Som ledd i en forbedring av tjenestene og klargjøring til nye standarder for trådløst nettverk oppgraderer vi kontrollerenheten til vår tjeneste for enterprise trådløst nettverk – Meru/Fortinet. Dette er en maskinvarekontroller som må bytte likt for likt, og byttet medfører noe nedetid. Under byttet vil det kunne oppstå problemer med å logge på det trådløse […]

[Vedlikehold] Flytting av brannmurtjenester i kveld

Det må gjøres noe vedlikehold på primærbrannmur i kveld, og sekundærbrannmur aktiveres derfor i løpet av kvelden. Senere flyttes tjenester tilbake til primærbrannmur for test, og eventuelt en runde til om nødvendig. Nedetid i perioden er knapt merkbar for vanlig bruk, men VPN-koblinger tar noen sekunder på å etableres igjen ved bytte mellom brannmurene.

[løst] Ustabilitet/treghet på ASP-løsningen

Problembeskrivelse: Vi opplever for øyeblikket ustabilitet for enkelte brukere på ASP-løsningen der sesjonen går hakkete og tregt. Løsning: Vi har restartet flere nettverkskomponenter, og alt fungerer foreløpig slik det skal. Vi jobber nå med å overvåke og finne bakenforliggende årsak til problemet. Oppdatering: Det fortsatt noen som opplever treghet som kommer og går. Dette jobbes videre […]

[nedetid]Oppgradering av lagringsløsning

Vi varsler med dette at det er planlagt vedlikehold på ASP-plattformen vår som kan få konsekvenser for tilgang til tjenester. Vedlikeholdsbeskrivelse: Vi skal gjøre en større oppgradering på lagringsløsningen på ASP-plattformen. Dette medfører at sentrale tjenester må stenges ned under oppgraderingen. Det vil ikke være mulig å logge på under arbeidet. Påloggede bruker vil bli […]

[løst] Vi opplever for tiden forsinkelse på e-post

Problembeskrivelse: Vi opplever nå større forsinkelser på leveranse av e-post. Leverandøren av spamfilteret er utsatt for et større angrep (DDoS), så ting tar mye lengre tid enn normalt. Vi vet p.t. ennå ikke når e-posten blir levert normalt. Løsning: Leverandøren av spamfilteret rapporterer at kl. 19:00 blir all epost levert som normalt og at meldinger […]

[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer

Problembeskrivelse: En lagringsløsning fikk problemer ca 15:33, og skapte problemer med tilgang til ASP- og e-postløsning for mange brukere. Etter feilsøking ble det gjort endringer på lagringen og løsningene var generelt tilgjengelige igjen ca 16:25. Enkelte tjenester har vært berørt lenger, og foreløpig jobber vi med å få gjenopprettet tilgang for en del av våre e-postbrukere. […]

[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer med nettlinjer

Problembeskrivelse: Vår nettleverandør har problemer i sitt kjernenett og opplever tidvis forsinkelse i trafikken. Dette ligger dessverre på et nivå høyere enn vår redundans og vi jobber tett med leverandøren for å bøte på problemer så langt det er mulig. Så lenge problemene vedvarer vil brukere kunne oppleve å miste kontakt med ASP-plattformen i kortere […]

[løst] Problem med lagringsenhet

Problembeskrivelse: Det oppstod problemer med tilgangen til ASP-løsningen tirsdag rundt 13:30. Brukere opplevde heng og å bli kastet ut uten å kunne logge på løsningen igjen. Løsningen var generelt tilgjengelig igjen ca 14:05. Løsning: En feil i underliggende maskinvare førte til at servere ble utilgjengelige. Komponenten er identifisert og isolert før den byttes. Det arbeides […]

FÅ EN GRATIS RÅDGIVNINGSTIME

Få hjelp til å unngå driftsproblemer. La våre dyktige konsulenter hjelpe deg bygge stabile, trygge og effektive IT-løsninger som holder deg i gang.