Bytte av servere, og migrering av data og tjenester har tradisjonelt vært en oppgave forbeholdt IT-avdelingen eller innleide konsulenter. Mange ser det fortsatt som en selvfølge at skal være sånn, men i skyalderen begynner ting å endre seg. Med automatiske kontrollpaneler og gjør det selv-tilnærmingen er det ikke lenger slik at det er en selvfølge at man må ha IT-kompetansen tilgjengelig. Siden serveren skal bort er det flere som tenker at dette er noe de kan vurdere å gjøre selv.

Hva befinner seg under panseret når man skal fjerne en server?

Det viktigste i en slik prosess er å få over sikt over nøyaktig hva denne serveren gjør. Du har nok en formening om hvilke roller som skal flyttes ut, som f.eks. e-post og filer, eller et økonomisystem og slikt. Men det som ved første øyekast er en ren filserver kan faktisk inneholde mange ulike og viktige roller under panseret. Vi har laget en liten sjekkliste som kan hjelpe deg til å skaffe en oversikt over serveren som skal fjernes.

      • Hvilke oppgaver utfører serveren i dag?
      • Hvor hører disse oppgavene hjemme hvis man ikke lenger har noen server?
      • Hvordan kan man flytte oppgavene bort fra serveren?
      • Hvilke avhengigheter hav hver oppgave?
      • Hva må man tenke over når man flytter en oppgave?

Last ned vår lille sjekkliste som vise hvilke roller du kan forvente å snuble over når du skal fjerne en server, og hva du må tenke over.

Last ned vår sjekkliste for migrering av serverdrift