De siste årene har nettet flommet over av skylagringstjenester, men mange bedrifter sverger fortsatt til å beholde filene sine på lokale servere. Hva er best for din bedrift?

I begge kategorier finnes det både gode og dårlige alternativer: Om serverløsningen dere benytter i dag er utdatert, er det risikabelt å fortsette med den. Velger dere derimot en skylagringstjeneste med dårlig sikkerhet eller manglende backup, kan dette også ende i frustrasjon.

Vedlikehold

Ettersom lokale servere ofte krever en del av en eventuell IT-avdeling, vil vedlikeholdet være minst ved bruk av skylagring. Der blir nesten all jobben gjort av noen andre, og alt IT-personellet i din bedrift trenger å tenke på, er å oppdatere passord og tilgangskontroll. swinging-in-the-air-1

En lokal server gir ingen restriksjoner på filstørrelse, med mindre bedriften selv setter disse. Til tross for automatiske backups må disse backupene også sjekkes for eventuelle problemer, mens skylagring ofte oppdaterer backupfilene fortløpende, og sier i fra om noe skulle gå galt.

Lagringskapasitet

Når en lokal server blir full, må systemet ryddes eller oppgraderes slik at dere har plass til mer data. Dette kan bli tidskrevende arbeid som noen ganger krever nedetid, noe som igjen fører til frustrasjon blant de ansatte. Om dere velger en skylagringstjeneste er det ofte snakk om to-tre klikk, så har dere mer plass tilgjengelig. I tillegg har skyen ofte veldig lav nedetid, og er lettere å holde orden i.

Sikkerhet

Mange skylagringsleverandører tilbyr SSL-sertifisert lagring, kryptering samt enkel brukerstyring.

Om de er plassert utenlands er det ikke alltid bare bedriften som har kontroll over sin data. Så undersøk hvor de er plassert før du velger leverandør. Likevel er fortsatt passordsikkerheten på brukersiden det punktet hvor størst risiko for hacking oppstår.

Ved lokal lagring har dere alltid kontroll på hva som er hvor, og hvem som har tilgang til filene, men da må også rutiner og regler for tilgang til de fysiske serverne opprettholdes, og oppdatering av programvaren er viktig.

Kostnader

Når man legger til personell- maskinvare- og programvare-kostnader vil ofte skyen stille med lavere og mer stabile utgifter enn lokale servere. Når både strøm, den ekstra plassen som kreves og lignende utgifter legges til, er skyen for mindre til mellomstore bedrifter ofte billigste løsning.

Det er derimot ofte en lavere utgift for bedriften om dere benytter lokal lagring ved store mengder data, for det er i disse tilfellene skylagringen blir dyr.

Brukervennlighet

Tiden det tar å laste opp eller ned data fra skyen avhenger av mye: Primært dreier det seg om brukerens maskin og dens kapasitet, kombinert med nettverkshastigheten. Derfor er lokale servere potensielt best om dere ikke har mulighet til å ha en stabil hastighet på nettet til en hver tid.

Det er derimot ofte slik at brukerne foretrekker skylagring på grunn av enklere tilgang selv utenfor kontoret, og fordi de ofte er satt opp med bedre muligheter for oversikt, sortering og tilbyr en bedre visuell oversikt enn hva serverprogramvare klarer. Har dere ansatte på andre siden av kloden eller mange med hjemmekontor, er skylagring mye enklere å bruke.

Mange faktorer å tenke på

Kostnadsmessig er skylagring det beste alternativet, men om deres bedrift jobber med sensitive data må dere vurdere sikkerheten og hvor informasjonen lagres. Valget er selvsagt opp til dere, men i det store og hele er research essensielt før valget blir tatt.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen i valget mellom server og sky. Våre konsulenter kan begge deler og hjelper deg å belyse fordeler og ulemper for nettopp din bedrift.