En avtale på serverdrift er ideell for bedrifter og organisasjoner hvor IT-systemet er kritisk, og hvor man er opptatt av at dette ivaretas på beste måte. Det er viktig å være i forkant av problemene for å hindre småfeil til å utvikle seg til problemer som påvirker daglig drift. Med bakgrunn i dette har Infolink utviklet et driftskonsept som baserer seg på forebyggende vedlikehold.

Hver kunde får sin faste kontakt hos oss – dette gjør at kunden kan ta direkte kontakt med sin systemkonsulent slik at problemet som har oppstått blir løst raskt, effektivt og ikke minst profesjonelt.

Fordeler med serverdrift

 • Vi kommer regelmessig og går over IT-systemet
  Vi har som filosofi at det å jobbe preventivt reduserer deres risiko for driftsavbrudd og nedetid. Ved å regelmessig gå gjennom IT-systemet fanger vi opp de små tegnene før de rekker å utarte seg.
 • Dere får faste og forutsigbare kostnader verdrørende IT
  Det preventive vedlikeholdet sørger for så få driftavbrudd at det som regel ikke er behov for ytterligere arbeid annet ved ønske om endringer i eksisterende eller behov for nye løsninger.
 • Dere har alltid tilgjengelighet faglig oppdatert kompetanse på IT
  Våre systemkonsulenter jobber med alle sider av teknologi og samarbeider tett for å dele kunnskap og lære av hverandre. Alle har god breddekunnskap i tillegg til å spesialisere seg innen ulike fagfelt. på den måten er en hjelpende hånd aldri langt unna.
 • Dere får faste kontaktpersoner som kjenner deres infrastruktur og behov
  Vi vet at de nære relasjonene er viktige for å se deres behov og kunne bistå best mulig i å legge til rette for den videre veien i teknologien. Dere får faste kontaktpunkter som kjenner dere godt, og som dere kjenner. Det er lett å ta kontakt!
 • Dere vil få et system som er stabilt og sikkert
  Preventivt vedlikehold og et personlig eierforhold til kundene gjør at våre kunder opplever svært få driftsavbrudd. Vi jobber alltid med stabilitet og sikkert i bakhodet, og tar med oss erfaringer fra andre videre.
 • Dere vil alltid være en prioritert kunde hos oss
  Som en liten leverandør er alle kunder viktige for oss. Vi står på tå hev for å yte best mulig service og alltid levere en så god tjeneste som mulig.
 • Dere får en garantert responstid ved eventuell driftsstans
  Hvis noe skulle skje er vi aldri lenger enn en telefonsamtale unna. Stopper ting vet vi at dere ikke får gjort jobben deres. Da kommer vi fort, og langt fortere enn den avtalefestede responstiden.

Vi tilbyr flere ulike avtaler, som møter de fleste behov. Alle tar utgangspunkt i regelmessig personlig oppmøte hvor en konsulent går gjennom IT-systemet. Avtalene kan bygges ut med flere tjenester slik at man ender på en skreddersydd løsning. Dette inkluderer blant annet kontinuerlig overvåkning av kritiske tjenester på servere samt fjerndrift av servere.

Etter en grundig gjennomgang av IT-systemet kan vi i samarbeid med kunden sette sammen et forslag til avtale som passer til den enkeltes behov.

GRATIS STATUSSJEKK AV DITT IT-SYSTEM

Få en detaljert statusrapport for ditt eksisterende IT-system. Rapporten utarbeides av en erfaren konsulent og inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.