[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer med nettlinjer

Problembeskrivelse:
Vår nettleverandør har problemer i sitt kjernenett og opplever tidvis forsinkelse i trafikken. Dette ligger dessverre på et nivå høyere enn vår redundans og vi jobber tett med leverandøren for å bøte på problemer så langt det er mulig.

Så lenge problemene vedvarer vil brukere kunne oppleve å miste kontakt med ASP-plattformen i kortere tidsrom. Ingen data går tapt – det er kun tilkoblingen som stopper opp.

Løsning:
Alle forbindelser har kjørt stabilt, uten dropp, siden ca 11:57. Vår nettleverandør avventer å friskmelde situasjonen helt inntil de ser at forbindelsene kjører stabilt over noe lengre tid, men det ser ut til at problemene er løst. Data fra dagens hendelse analyseres og tester kjøres for verifisering. Vi forventer en fyldig rapport over hendelsene og vil jobbe med leverandøren for å unngå at fremtidige hendelser skaper samme type problemer.