[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer

Problembeskrivelse:

En lagringsløsning fikk problemer ca 15:33, og skapte problemer med tilgang til ASP- og e-postløsning for mange brukere. Etter feilsøking ble det gjort endringer på lagringen og løsningene var generelt tilgjengelige igjen ca 16:25. Enkelte tjenester har vært berørt lenger, og foreløpig jobber vi med å få gjenopprettet tilgang for en del av våre e-postbrukere. Oppdateringer følger etter som vi kommer videre i feilrettingen.

Oppdatering 03/10 08:30 – E-posttjenester er fremdeles under gjenoppretting for de som påvirket. Det er store mengder data som må gjennomgås, så det kommer fremdeles til å ta mye tid. E-post som er sendt mens servere er nede ligger i kø i påvente av at serveren starter mottak av e-post, så ingen kommunikasjon er tapt.

Oppdatering 03/10 10:45 – Vi jobber fortsatt med gjenoppretting av e-posttjenester. Estimatet nå er at e-post kommer til å forbli utilgjengelig for en del brukere resten av dagen. Ny oppdatering kommer først når neste steg i prosessen er påbegynt.

Oppdatering 03/10 22:45 – Vi ser fremgang, men det går saktere enn forventet. Ny forventet rettetid er i morgen formiddag.

Løsning:

E-postløsningen for berørte brukere ble gjort tilgjengelig igjen 04/10-15 kl 10:30. Det har blitt arbeidet kontinuerlig med gjenoppretting av denne tjenesten siden feilen inntraff. Grunnet store datamengder og omfattende analysearbeid har det tatt lenger tid enn ønskelig. En ny løsning for e-post med større redundans og mindre dataenheter er i ferd med å fases inn. Denne løsningen er bygget for å minimere sansen for tilsvarende feil, og drastisk redusere eventuell rettetid.

Vi er i dialog med leverandøren av lagringsløsningen for å finne en permanent løsning på det underliggende problemet som har skapt denne feilen.