[Løst] Vår nettleverandør i ASP har problemer i sitt kjernenett

Vi orienterer om tidvise problemer med treghet og heng i ASP-løsningen

Problembeskrivelse:
Vår nettleverandør har en feil i sitt kjernenett som medfører at trafikken i svært korte perioder faller ut. Periodene er kun ett til to sekunder, men nok til at brukere av ASP merker heng. Nettleverandøren har alle ressurser på feilsøking, og vi forventer en snarlig løsning.

Løsning:
Kl 16:45 har vi fått beskjed om at problemet nå er løst.