[Løst] Tilgangsproblemer til ASP og e-post grunnet en defekt brannmur

Vår primære brannmur har stoppet, og dessverre har det vært problemer med redundansen. I løpet av feilsøkingen stoppet denne også, og vi har teknikere på vei til datasenteret for å løse problemet.

Det viser seg at vi og flere andre kunder i datasenteret har blitt utsatt for et stort DDOS-angrep rettet mot en spesifikk nettside i samme datasenter. I samarbeid med nettleverandør er angrepet stoppet og filtrert bort, og våre brannmurer er tilbake i drift. Total nedetid har vært 70 minutter for ASP og en liten halvtime for e-post.