Små og mellomstore bedrifter i Norge er som regel så små at en egen IT-avdeling er uaktuelt. Kun noen få bedrifter med IT som kjerneområde kan koste på seg IT-kompetansen som skal til for å drifte et sikkert og stabilt IT-system. Alle andre må finne egne løsninger for IT-hjelp for små bedrifter. Hvilke alternativer finnes?

Nettløsninger

Det finnes et mylder av nettløsninger som dekker alle mulige forretningsscenarier. Man finner alt fra enkle fillagringstjenester som Dropbox til de mest avanserte økonomi- eller prosjektstyringsverktøyene. Fordelen er at de er lett tilgjengelige, raske å ta i bruk og enkle å forstå. De dekker gjerne et behov der og da og har en oversiktlig prismodell.

GJeng som jobber med data

Små og mellomstore bedrifter i Norge er som regel så små at en egen IT-avdeling er uaktuelt.

Faren er at hvis man ikke har god oversikt over hva behovene nå og i fremtidener, kan man raskt miste oversikten over tjenestene man bruker. Nettløsningene er gjerne «siloer«. Det vil si at de er bygget opp rundt sin egen funksjon og ikke kan eller vil integrere med andre systemer. Dette kan være til hinder for den effektiviteten små og mellomstore bedrifter gjerne trenger for vokse og være konkurransedyktige.

«Johnny på hjørnet»

Ikke rent få bedrifter setter sin lit til lokale helter. Dette er enten en ressursperson, som har IT som hobby, eller en selvstendig næringsdrivende i lokalområdet. Ofte er dette ildsjeler som kan litt om alt ettersom de gjerne må løse alle problemer på egenhånd. Med den rette personkjemien får man gjerne en slags IT-ansvarlig light som kan være den rette for å holde hjulene i gang uten at regningene vokser ut av proporsjoner for en liten bedrift.

Det man gjerne velger bort med en slik leverandør er mulighet for garantert responstid, og tilgjengelighet i ferietider. Alternativt ender man opp med en utbrent ressurs dersom han eller hun aldri tar seg tid til ferie. I tillegg vil en person som kan litt om alt – aldri kunne alt om noe. Vi ser ofte løsninger som fungerer, men som kunne fungert bedre på en del områder.

Mellomstore leverandører

Tar man steget opp fra de aller minste og lokale aktørene så skjer det en del endringer. Hos de mellomstore IT-firmaene som leverer driftstjenester ansettes det gjerne konsulenter med litt mer faglig tyngde innenfor ulike fagområder. Med flere personer på laget er det mulig å trekke veksler på andres kompetanse og erfaring. Det satses ofte mer på profesjonalitet og videreutdanning slik at man kan tilby en best mulig tjeneste. Likevel er nærhet til kundene ofte en prioritet, og som kunde har man gjerne direkte kontakt med sin egen konsulent.

Store leverandører

Det finnes ganske store aktører på markedet som også tilbyr sine tjenester til de mindre bedriftene. Ofte kommer disse med ferdige driftskonsepter som de plasserer kundene sine i. Man får da et stort rammeverk rundt seg med ferdige løsninger for det meste.

Effektivitet, sikkerhet og stabilitet er gjerne i fokus i alle aspekter av driftsløsningen. Enkelte kunder kan oppfatte seg selv som litt for små i møte med slike løsninger, mens andre føler de kan gi helt slipp og kun konsentrere seg om kjernevirksomheten.

ASP

En ASP-løsning minner gjerne om en driftsløsning fra store leverandører. Man får et stort rammeverk og proffesjonell drift selv som en liten bedrift.

Forskjellen ligger i at en ASP-løsning leveres over internett og uten behov for investering i eget utstyr og infrastruktur. Dette bidrar til at prisen blir helt oversiktlig, og man slipper investeringen og kapitalbindingen i eget IT-system.

En annen fordel med ASP-løsninger er at siden de leveres over internett er det gjerne kun tilgang til internett som er nødvendig for å jobbe hvor som helst og når som helst. Av ulemper kan det nevnes at noen leverandører er mer rigide enn andre på hvilke endringer som godtas. Les gjerne vårt tidligere blogginnlegg om 5 ting du bør sjekke før du velger skydrift for mer informasjon om ting du bør tenke på ved en ASP-løsning.

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å få en grundig oversikt over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.