De siste årene har vi sett en revolusjon når det gjelder bredbånd. Tradisjonelt har de ansatte hatt vesentlig raskere bredbånd hjemme enn på jobben. Hjemme har leverandørene av kabel-TV hatt et teknologisk forsprang på bedrifter, som stort sett har holdt seg til kobberbaserte ADSL og SHDSL. Med inntoget av fibernettlinjer har dette snudd.

 

Fra 2mbps til fiberkabel

For fem år siden var standarden for små og mellomstore bedrifter en SHDSL-linje med en hastighet på 2 mbps. SHDSL ga garantert båndbredde og relativt sikker tilgang på internett. Prisen på 2 mbps var den rette, og det var vesentlig dyrere å oppgradere ut over 2 mbps. Etter hvert ble 4 mbps standarden, og deretter ble det gradvis enklere å gå høyere opp.

Men så skjedde det noe. Flere leverandører begynte å levere fiber hele veien inn i lokalene til bedrifter. Det som tidligere var å betrakte som svindyrt og «enterprise», har blitt mer eller mindre folkelig.

Det graves snart ikke en grøft i større byer uten at noen samtidig legger ned en fiberkabel. Der man tidligere snakket om hundretusener for å installere fiber, er det nå ofte snakk om en kort gravegrøft for å koble seg på via en kum eller nabo i nærheten.

 

Hvor raskt internett trenger din bedrift?

 

Ubegrenset kapasitet med fiber

På de gamle kobberlinjene var hastigheten i stor grad begrenset av fysikken. Etter dagens målestokk er kapasiteten pr telefonlinje ganske beskjeden. Bedrifter er gjerne avhengig av å kunne sende data i tillegg til å motta data. Tidligere var SHDSL det foretrukne produktet, men med fiber står ikke lenger fysikken i veien. Dagens fiberkabler har «ubegrenset kapasitet» og begrenses av utstyret som skal sende og motta i hver ende.

Når det ikke lenger er fysikken som begrenser har kapasiteten skutt i været. Det begynte gjerne sparsommelig omtrent der kobbelinjene ikke strakk til lenger. Standardbåndbredden ble raskt økt, og etter å ha ligget på 50 mbps en stund ser vi nå det er vanlig å tilby 100 mbps. Det sies ofte at  «båndbredde ikke koster noe», og på et overordnet nivå er det en viss sannhet. Når en bedrift først har nok båndbredde, brukes det ikke vesentlig mer av å øke kapasiteten – overføringer går bare fortere med mer dødtid mellom.

 

Hvor raskt internettlinje trenger en bedrift i dag?

For de fleste er nok svaret at den ikke trenger være spesielt rask. Typiske oppgaver som å surfe på nettet og laste ned filer her og der krever som regel ingenting. Men vi ser en stadig dreining mot skytjenester som krever ulike ting av en nettlinje. Vi ser på tre eksempler:

Blokkering av linjen

Et eksempel er en bedrift med 10-15 ansatte som tidligere klarte seg fint med  2 mbps for noen år siden. De merket av og til at noen blokkerte linjen med større nedlastinger, så det gikk litt saktere å laste vanlige nettsider. Men alle viktige programmer var tilgjengelig lokalt, og tregheten var forbigående. Nå har de byttet lokaler og gått over til fiberlinje. Bruksområdet er det samme, og nå går det fortere å laste ned ting, men kjerneoppgavene er de samme – lite avhengige av internett.

 

Delvis bruk av skytjeneste

En annen kunde jobber mye med filer som deles i stor grad mellom de ansatte. De bruker en skytjeneste som mellomlagrer dokumenter på hver PC. Når ansatt A er ferdig med sin endring i et felles dokument lagres det lokalt og lastes opp. Deretter lastes det ned til de andre før de kan se endringene. Dette begynte de med for noen år siden, og har merket en stor økning i effektiviteten etter å ha oppgradert til en rask fiberlinje.

 

Full bruk av skytjenester

I enda et eksempel har vi en kunde som har flyttet helt ut i skyen. Alle deres programmer og data lever i skyen, og de kobler til via internett for å nå et fjernskrivebord. Kravet til båndbredde for fjernskrivebord er under 0,1 mbps  pr bruker, men likevel har de en rask fiberlinje på kontoret. Grunnen er at i tillegg til mulighet for høy hastighet gir fiberlinjer en annen fordel – lav responstid. Responstid er tiden det tar fra man sender en forespørsel ut over internett til man får svar fra mottaker. Jeg sammenligner det ofte med en ubåt sonar. Den sender ut en lydbølge og måler avstanden til andre objekter basert på hvor lang tid det tar før lyden spretter tilbake. På internett fungerer det på samme måte, og der man jobber med løsninger direkte mot en server og er avhengig av tilbakemeldinger er som regel responstiden vel så viktig som båndbredden.

Hva som skal til for å få mest mulig ut av din internettlinje er altså noe avhengig av hva nettlinja brukes til. En avansert brannmur kan fortelle deg hvor mye du bruker nettlinja over kort og lang tid. Informasjon om hvor mye dødtid, og hvor ofte hele båndbredden brukes gir en indikasjon på om din nettlinje er rask nok. Karakteristikken av nettbruk på de viktigste verktøyene bedriften bruker sier også noe om hvilken type internettlinje som er den rette.

 

 

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg å se om du har rett internettlinje. Våre erfarne konsulenter kan analysere bruken av dagens internettlinje og se på løsningene dere bruker opp mot denne. Kanskje vi kan finne en bedre løsning for deg.