Begrenset kunnskap om data og IT gjør at de færreste klarer å drifte en server godt. Derfor bruker mange små og mellomstore bedrifter ekstern bistand til å holde IT-hjulene i gang. Men hva koster det egentlig å drifte en server?

Skytjenester er på vei inn i norske bedrifter i stor fart, men det er fremdeles mange som må, bør eller vil ha en eller flere lokale servere. En egen server kan brukes til alt fra grunnleggende kontorstøtte til spesialiserte produksjonsjobber, avhengig av bransje og behov. Felles for dem alle er gjerne at den dagen serveren stopper uventet, koster det både frustrasjon og penger før den er i gang igjen. 

Det er også ofte uklokt å rette fokus på dette som når tiden kunne vært brukt på bedriftens primæroppgaver og verdiskapning.

Hva er serverdrift?

Når vi snakker om serverdrift mener vi som regel oppgavene rundt det å holde en server frisk og rask så den kan gjøre oppgavene den er satt til uten driftsstans. En server er jo gjerne satt i drift for å underbygge bedriftens kjerneoppgaver. All form for driftsstans eller feil på servere fører til at en eller flere oppgaver i bedriften ikke kan utføres, eller enda verre – utføres feil. For å unngå dette bør slike kritiske systemet følges opp proaktivt.

Illustrasjon av serverdrift

Hva det koster å drifte en server vil avhenge av mange faktorer og det varierer med alt fra under 500 til godt over 5000 pr måned.

Serverdrift består gjerne av flere ulike oppgaver, og ulike leverandører har ulike tilnærminger til hva som gjøres og hvordan. Som minimum mener vi at det bør inkudere følgende regelmessige rutiner:

  • Gjennomgang av systemlogger – hvilke småfeil har oppstått og er i ferd med å utvikle seg til større feil?
  • Sjekk av backup – Går backup? Tas det backup av alt som er viktig? Kan man hente tilbake data fra backup?
  • Sjekk av dataforbruk og sikkerhet – Vokser datamengden unormalt fort? Går serveren tom for diskplass? Er lagringssikkerheten ivaretatt?
  • Sjekk av antivirus og oppdateringer – Er sikkerhetshull tettet og generell sikkerhet ivaretatt?

Ut over disse punktene er det som regel mange andre aspekter ved ulike serverroller som bør følges opp for å sikre en stabil og trygg IT-struktur. Regelmessighet sørger for at man jobber proaktivt og ikke bare slukker branner som har oppstått.

Driftsavtaler

Regelmessig proaktiv gjennomgang av disse punktene er gjerne inkludert i en form for driftsavtale/serviceavtale/vedlikeholdsavtale/etc. Kjært barn har mange navn, og dessverre viser det også innholdet i avtalene varierer mye fra leverandør til leverandør. Ofte får man det man betaler for, og de rimeligste avtalene vi har sett har gjerne kun inkludert en form for overvåkning av om serveren er påskrudd eller ikke. Vi mener slike avtaler gir liten merverdi, for det er gjerne brukerne i bedriften som først merker om en server fungerer eller ikke – uavhengig av hvor god overvåkningen er.

Prismessig har vi sett avtaler i alle prisklasser – fra under 500 til godt over 5000 pr måned. Vår vurdering er gjerne at de billigste inneholder alt for lite, og er mer som intensjonsavtaler for videre arbeid å regne. De dyreste inneholder ofte langt mer enn man faktisk trenger. Midt mellom finner man hele spekteret av tjenester, og da er det innholdet i avtalen som bør være avgjørende, ikke prisen isolert sett.

Levetid

I tillegg til driftsavtaler som holder hjulene i gang fra dag til dag er det også større sammenhenger å tenke på. Om servere ikke akkurat er ferskvare så har de en levetid. Det betyr at over tid må man også ta med kostnaden til å bytte server i regnestykket om serverdrift.

Produsentene av maskinvare opererer gjerne med ett års garanti som standard, og betalt utvidelse av denne til 2-5 år. Etter dette begynner det å bli vanskeligere og mer tidkrevende å få tak i reservedeler, og da er det på tide å vurdere om serveren skal byttes ut for å garantere driftsstabilitet. Google har publisert en rapport om levetid på harddisker i sine datasentre, som viser klart at feilraten går opp etter tre år. Det er selvfølgelig vanskelig å mene noe om denne kostnaden i et blogginnlegg, men historisk sett har prisene på «tilsvarende» produkt holdt seg noenlunde stabilt for servere.

Arbeidet med å bytte ut en server er også en betydelig faktor, og kan gjerne sammenlignes med kostnaden for å sette den i drift i første omgang. Det er derfor mulig å regne seg fram til en byttekostnad basert på hva det kostet å kjøpe inn og sette dagens server i drift.

Andre kostnader

Selv om en driftsavtale dekker løpende vedlikehold av en server kommer det som regel andre kostnader med å ha en server med mer uregelmessig mellomrom. Fagapplikasjoner skal oppdateres, systemer skal justeres, nyinstallasjoner gjøres. Det vil alltid være noen bekker små, og det er nok ikke mange leverandører av serverdrift som inkluderer denne typen arbeid i avtalene.

 

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å finne den beste måten å drifte ditt IT-system på. Få en grundig rapport over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.