Et gammelt ordtak blant datanerder sier at «store gutter gråter ikke, de tar backup». I den senere tid viser det seg å fortsatt stemme ganske bra. Der man tidligere måtte beskytte seg mot dårlig maskinvare og menneskelige feil er trusselbildet mer komplekst i dag, og den største risikoen utgjør nå vinningskriminelle med virus som våpen.

Selv om trusselbildet forandrer seg over tid viser det seg at gamle og utprøvde løsninger fortsatt fungerer. Uansett om du er mest redd for harddisker som skal ta kvelden, ansatte som sletter data eller utspekulerte kriminelle som tar filene, PC-en, eller hele servere som gissel er det fortsatt backup som er redningen. Backup handler som alltid om å lage en eller flere kopier av dataene dine og lagre disse på en lur måte. Men hva er egentlig den beste backupløsningen i 2016?

Gammelt på nytt

Prinsippet med backup har ikke endret seg mye over tid. Det handler i utgangspunktet om å ta en kopi av dataene dine slik at disse kan hentes tilbake fra backupen ved behov. Så øker man kompleksiteten ved å ta flere kopier, lagre de på ulike måter og med ulik varighet. I nyere tid har økning av datamengder gjort det mer vanlig å ta kopi av endringer, og ikke alle data hver gang. Med servere og virtuelle datamaskiner kan vi like greit ta en kopi av hele maskinene, ikke bare dataene. Men prinsippet bak er det samme – ta en kopi og lagre den et annet sted enn på sammen PC eller server.

Mens selve prinsippet om hva, og de gjennomprøvde metodene for hvordan, er likt så går teknologien framover. Tidligere var det tape som var vinneren. Med rask overføringshastighet og uovertruffen datatetthet var mang en server utstyrt med sin egen kassettspiller. Fortsatt er tape et reelt alternativ, og vi leverer stadig dette til kunder med større datamengder. En ansatt bytter kassett hver dag, og på serverrommet henger det gjerne signaturlister som viser hvilke fredagskassetter som skal rulleres inn hvilken uke. Og når den ansatte med ansvar for bytte av tape tar ferie går ikke backup – før vi varsler om at noe er galt fra driftssenteret 🙂

Som alternativ til tape har det også blitt vanligere å bruke eksterne harddisker. Disse har blitt langt billigere enn tape, og kapasiteten er ofte mer enn god nok. Smart programvare sørger for at harddisken kan romme flere kopier slik at behovet for å bytte den er mindre, men den må fortsatt byttes og lagres et annet sted for best sikkerhet.

backupPC

Selv en enkel harddisk er et godt grunnlag for backup i dag. Men er det noe som er bedre?

Og akkurat når det gjelder et annet sted er det internett briljerer. For hvorfor kan man ikke bare bruke internett som «et annet sted»? De siste årene har norske bedrifter fått kastet båndbredde etter seg fra sine internettleverandører. Med økt båndbredde har det vokst fram et stort marked for Online Backup, der man leier lagringsplass i et datasenter og sender backup eksternt. Da er det ikke lenger behov for å bytte noe fysisk medium, og dataene lagres et annet sted for full katastrofesikring.

Hva er den beste løsningen?

Som med mye annet er det ingen definitiv beste løsning. De har alle fordeler og ulemper, og man må se på egne behov for å velge den metoden som egner seg. Tape er overlegen i kapasitet og ytelse, men er avhengig av manuelle rutiner for bytte og lagring eksternt. Harddisk er billig, men langt mindre robust ved transport og fortsatt avhengig av manuell håndtering. Online Backup er i langt høyere grad automatisert, men leveres gjerne som en tjeneste med månedlige kostnader.

Hva er ikke backup?

Når vi først snakker om ulike typer backup er det greit å nevne ting som mange tenker på som backup, men som strengt tatt ikke kvalifiserer. Skylagring, som Dropbox, OneDrive og andre lignende tjenester, er en relativt populær løsning hvor mange lagrer dataene sine og tenker at er backup, for «de ligger jo i skyen». Det er forsåvidt helt rett, og skulle PC-en din kræsje ligger fortsatt filene i skyen når du kobler til en ny PC. Men hva hvis du skriver over eller sletter feil fil, eller et krypteringsvirus ødelegger alle filene dine? Da tar det ikke lange tiden før endringen er kopiert opp i skyen også. Nå har flere av disse tjenestene en egen backup av filene i skyen, men dette er gjerne ganske begrenset – spesielt når det gjelder gratisversjonen. Se derfor nøye på brukeravtalen før du stoler blindt på en slik tjeneste som eneste backup.

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å finne den beste backupløsningen til ditt IT-løsning. La oss ta en grundig gjennomgang og lage en rapport over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.