Ikke alle bedrifter i Norge har ressurser og kunnskap til å drifte sine egne servere. Tallet blir enda lavere hvis man ser på små og mellomstore bedrifter. Derfor bruker mange heller ekstern bistand til å holde IT-hjulene i gang. Men hva koster det egentlig å drifte en server?

Året er 2017, og skytjenester begynner å bli et godt innarbeidet begrep. Men det er fremdeles mange som må, bør eller vil ha en eller flere lokale servere. Grunnen til å drifte en egen server kan være å holde på egne data og systemer for grunnleggende kontorstøtte, eller for å styre spesialisert produksjon. Felles for alle som velger å beholde den lokale serveren er uansett at gjerne at den dagen serveren stopper uventet, koster det både frustrasjon og penger før den er i gang igjen.

Serverdrift?

Når vi snakker om serverdrift mener vi som regel oppgavene rundt det å holde en server frisk og rask så den kan gjøre oppgavene den er satt til uten driftsstans. Vi blir stadig mer digitaliserte, og stans i systemer kan fort lamme store deler av en bedrift. Enda verre er det hvis oppgaver utføres feil på grunn av stans og feil på datasystemer. For å unngå dette bør slike kritiske systemet følges opp proaktivt gjennom rutinemessig serverdrift.

Selve driftsrutinen består gjerne av flere ulike oppgaver satt sammen til et driftskonsept. Ulike leverandører har gjerne ulik tilnærming til hva som gjøres og hvordan. Et minimum for å kunne kalle det proaktiv drift mener vi likevel bør inkludere følgende regelmessige rutiner:

     • Sjekk av systemlogger for å avdekke småfeil som potensielt kan utvikle seg til større feil?
     • Gjennomgang av backup, både når det gjelder rutiner og innhold. Ikke minst inkluderer dette punktet å faktisk teste om det er mulig å legge tilbake data fra backupsystemet.
     • Sjekk av dataforbruk for å avdekke unormal vekst og planlegge for nødvendige utvidelser i forkant. Det er også viktig å løpende følge opp lagringssikkerheten slik at man minimerer behovet for å faktisk bruke backupsystemet.
     • Sørge for at serveren er oppdatert, at sikkerhetshull er tettet og antivirus fungerer som den skal

Ut over disse generelle punktene er det mange andre aspekter ved ulike serverroller som bør følges opp for å sikre en stabil og trygg IT-struktur. Regelmessighet sørger for at man jobber proaktivt og ikke bare slukker branner som har oppstått.

Driftsavtalen

Leverandører bruker gjerne driftsavtalen som utgangspunkt for å gjennomføre det regelmessige arbeidet med å følge opp en lokal server. Kjært barn har mange navn, og vi kommer ofte over variantene driftsavtale/serviceavtale/vedlikeholdsavtale/etc. Vi ser også at innholdet i avtalene varierer like mye som navnet. Generelt kan det sies at man det man betaler for, og de rimeligste avtalene vi har sett har gjerne kun inkludert en form for overvåkning av om serveren er påskrudd eller ikke. Slike avtaler gir liten merverdi, for det er gjerne brukerne i bedriften som først merker om en server fungerer eller ikke – uavhengig av hvor god overvåkningen er.

Prismessig har vi sett avtaler i alle prisklasser – fra under 500 til godt over 5000 pr måned. Vår vurdering er gjerne at de billigste inneholder alt for lite, og er mer som intensjonsavtaler for videre arbeid å regne. De dyreste inneholder ofte langt mer enn man faktisk trenger. Midt mellom finner man hele spekteret av tjenester, og da er det innholdet i avtalen som bør være avgjørende, ikke prisen isolert sett.

Levetid

Selv om driftsavtalen skal sørge for å holde hjulene i gang fra dag til dag, er det også større sammenhenger å tenke på. Servere er ikke direkte ferskvare, men har gjerne en optimal levetid. Det kan aldri forutses når en server med avanserte elektriske komponenter takker for seg, så det anbefales å bruke en «føre var»-tilnærming. Ved hjelp av statistikker og garantier kan man si noe om hvor stor risiko og konsekvens ved nedetid er, og deretter planlegge for bytte av serveren før heller enn etter et havari.

Serverprodusentene leverer normalt sett fra seg en boks med ett års garantiperiode, men de fleste forhandlere legger på en betalt utvidelse av denne – gjerne til tre år. Ut over denne perioden begynner det å bli vanskeligere og mer tidkrevende å få tak i reservedeler. Det er da også på tide å vurdere et skifte av server slik at man fortsatt kan garantere stabil drift. Google har publisert en rapport om levetid på harddisker i sine datasentre, som viser klart at feilraten går opp etter tre år.

Regnskapsmessig er også investeringen avskrevet når garantien utløper, så mange bruker dette som en tommelfingerregel på levetid for en server. Trenden innen IT er at man får større og bedre for den samme prisen, så det er ofte greit å forvente at et serverbytte koster omtrent det samme som sist gang. Dette er viktig å ta med i regnestykket for totalkostnaden ved serverdrift.

Andre kostnader

Selv om en god driftsavtale dekker det meste ved regelmessig vedlikehold av en server kommer det også andre kostnader med å ha en lokal server. Dette er gjerne mer uregelmessige utgifter når det skal gjøres endringer i systemer, fagapplikasjoner skal oppdateres, funksjonalitet skal legges til, etc. Det vil alltid være noen bekker små, og det er nok ikke mange leverandører av serverdrift som inkluderer denne typen arbeid i avtalene. Ønsker man noe mer «all inclusive» kan en ASP-løsning være verdt å vurdere.

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å finne den beste måten å drifte ditt IT-system på. Få en grundig rapport over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.