Med VPN kan du både sikre bedriftens data og gjøre hverdagen enklere for de ansatte.

VPN står for virtual private network, et utrykk som ikke sier, mye bortsett for de mest tekniske av oss. I Norge har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) mer presist valgt å kalle VPN for sikker fjerntilgang.

For en bedrift kan VPN være et alternativ til et eget fysisk samband mellom to kontorer, noe som ofte er dyrt, eller når bedriften har ansatt som jobber fra felt eller hjemmefra. Med VPN kan du både sikre nettverket og gi tilgang til nettverket. Kort fortalt så er VPN en privat tunnel gjennom det åpne internett som kun er tilgjengelig for bedriften.

Lås ned og sikre koblingen din til kontoret, selv utenfor kontoret

Lås ned og sikre koblingen din til kontoret, selv utenfor kontoret

Slik virker det

Ole Olsen er på forretningreise til London. I et møte får han bruk for et dokument som han vet at kun ligger på fellesområdet på kontoret i Bergen.

Ole får tilgang til det trådløse nettverket i møterommet i London. Når han er på nett starter han VPN-programmet og noen sekunder senere får han beskjed om at han har en sikker kobling til hovedkontoret. Han finner frem dokumentet fra fellesområdet hjemme i Norge og kobler seg av igjen. VPN-programmet laget en sikker tunnel mellom London og kontoret i Bergen, slik at Ole kunne finne frem dokumentet han trengte.

Uten VPN måtte Ole kanskje ha ringt en kollega og bedt han eller henne om å finne dokumentet på fellesområdet. Om Ole heller ikke har tilgang til bedriftens e-post når han er utenfor kontoret, så måtte han ha bedt kollegaen om å sende dokumentet til han private Hotmail- eller Gmail-konto, og slik kanskje også ha brutt bedriftens sikkerhetsbestemmelser.

I dette tilfellet bidro VPN-koblingen til at bedriften sparte tid og økte sikkerheten.

Manglende sikkerhetsfokus koster penger

Bruk av VPN dreier seg mye om sikkerhet, eller rettere sagt cybersikkerhet. Det britiske forsikringsselskapet Lloyd´s anslår at datakriminalitet koster samfunnet 400 milliarder dollar(!) i året. Den summen inkluderer de direkte kostnadene ved å rydde opp etter et innbrudd, men også indirekte kostnader som følge av forstyrret drift og følgene av å miste forretningshemmligheter. Andre anslår kostnadene til å være enda høyre.

Tidligere i år sa sjefen for IBM, følgende: – Vi mener at data er et fenomen av vår tid. Data er verdens nye naturlige resurs. Data er basis for konkurransefortrinn og data transformer alle yrker og industrier. Om alt dette er sant, og til og med uunngåelig, så er cyberkrim, per definisjon den største trussel mot alle yrker, næringer og selskaper i verden.

Det er altså viktig å tenke både sikkerhet og fleksibilitet, og med dagens mobile arbeidsstyrke er VPN et nærmest selvsagt verktøy dine ansatte må ha med seg utenfor kontoret.

Få en gratis rådgivningstime

Riktig bruk av VPN beskytter data og verdier. Vi kan hjelpe deg å sikre din bedrift og dine verdier. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med gratis veiledning.