Mange små og mellomstore bedrifter har en egen server på kontoret. De færreste har kunnskap, tid og lyst til å drifte denne selv på en god måte, og har derfor satt bort denne jobben til en ekstern leverandør. Men hva bør man forvente er inkludert i en god driftsavtale?

Selv om skytjenester er på vei inn i norske bedrifter i stor fart er det fremdeles mange som må, bør eller vil ha én eller flere lokale servere. En egen server kan brukes til alt fra grunnleggende kontorstøtte til spesialiserte produksjonsjobber – avhengig av bransje og behov. Felles for dem alle er at den dagen serveren stopper uventet, koster det både frustrasjon og penger før den er i gang igjen. For å unngå dette er det vanlig å ha en driftspartner som håndterer drift av serveren.

Hva bør inngå i serverdrift?

Når vi snakker om serverdrift mener vi som regel oppgavene rundt det å holde en server i gang uten driftsstans. All form for driftsstans eller feil på servere fører til at en eller flere oppgaver i bedriften ikke kan utføres, eller enda verre – utføres feil. For å unngå dette bør slike kritiske systemer følges opp proaktivt. Men hva innebærer dette? Hvilke krav skal stilles til en ekstern leverandør? Under er det listet opp en rekke punkter som burde være inkludert i en driftsavtale:

 • Oppdatering av programvare 
  De færreste har kunnskap, tid og lyst til å drifte servere selv, og har derfor satt bort denne jobben til en ekstern leverandør.

  De færreste har kunnskap, tid og lyst til å drifte servere selv, og har derfor satt bort denne jobben til en ekstern leverandør.

  Microsoft kommer jevnlig med oppdateringer til Windows. I tillegg er det mye annen programvare som må holdes oppdatert for å sikre stabilitet og trygghet i et IT-system. Oppdateringer må sjekkes, planlegges og følges opp over tid for å sikre en mest mulig stabil drift

 • Avsjekking av logger
  Windows server og andre programvarer loggfører alle viktige hendelser. Jevnlig oppfølging av disse loggene bidrar til å skape en forståelse av hva som har skjedd, skjer og kommer til å skje slik at man kan fange opp tendenser før de utarter seg til problemer
 • Sjekke status på RAID og maskivare
  De fleste servere har egen programvare som følger opp interne sensorer for alle funksjoner. En defekt vifte eller harddisk bør ikke by på et umiddelbart problem, men det må følges opp både manuelt og via kontinuerlig overvåkning slik at man kan reagere og erstatte delen før det blir et problem
 • Status på antivirus på både server og arbeidsstasjoner
  Antivirus er en viktig del av sikkerheten i et nettverk. Logger må leses her også – både for server og arbeidsstasjoner for å fange opp trender i nettverket
 • Sjekk av backup
  Det er viktig å ha kontroll på at backup går, at det tas backup av alle viktige data og at man faktisk kan tilbakeføre data fra backup. Jevnlige rutiner for test av backup er den eneste måten å garantere at man har data den dagen man trenger dem

X-faktoren

Punktene over egner seg godt på en sjekkliste som følges jevnlig. Men det er et punkt til som er svært viktig i mange situasjoner – praten over en kopp kaffe. Man skal aldri undervurdere effekten av å møte og jobbe sammen med de som bruker IT-systemet, og faktisk prate med dem jevnlig. Det senker terskelen for å ta kontakt, øker sannsynligheten for å fange opp irritasjonsmomenter og bidrar totalt til en langt bedre opplevelse av IT-systemet for brukerne.

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å finne den beste måten å drifte ditt IT-system på. Få en grundig rapport over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.