2016 var året der vi så svært mange små og mellomstore bedrifter ta steget ut i nettskyen. Det loves gull og grønne skoger – mer fleksibilitet i ressurser, bedre stabilitet, lavere kostnader og tilgjengelighet over alt, og så videre.  Men er det virkelig sånn at det ikke er ulemper med skyen? Hva kan man forvente å møte av utfordringer, og hvordan forbereder du deg på dem?

Nettskyen er ikke noe unntak fra de fleste andre løsninger. Ser du nøye nok etter finnes det områder som er sterkere og de som er svakere opp mot dine behov og ønsker. De mest generelle styrkene er de som framheves, og svakhetene snakkes det mindre om. Men det betyr jo ikke at de skal få forbigås i stillhet. Det er noen ting du som kunde må ha et forhold til for å sikre en så god opplevelse av skyen som mulig.

Avtaler og priser

Nettskyen er fortsatt relativt ny, og konseptene i stadig utvikling. Det kommer nye produkter, plattformer og leverandører leverandører til hele tiden. Ulike løsninger kan ligne hverandre, og rettes mot samme marked men være fundamentalt ulike. Stadige forbedringer og nyvinninger gjør at man kan levere mer for mindre, og de tradisjonelle stordriftsfordelene bidrar til at prisene synker etter hvert som kundemassen øker. Mange har opplevd å sitte med ufordelaktige avtaler de ikke kommer seg ut av. I en rivende utvikling er det viktig å ikke binde seg til lange avtaler med fastpris, eller forskuddsbetale for lange perioder. Ut over dette gjelder de generelle punktene som er viktige å tenke på når man kjøper en tjeneste kontra et produkt. Dataforeningen har en god veileder for anskaffelse av nettskytjenester som tar for seg mange viktige avtalepunkter. 

Nettsky = internett

Nettskyen lever på internett. Det betyr at man er avhengig av internett for å jobbe mot skyløsning. Og internett er ikke bare internett. Det stilles som regel minimumskrav til din internettlinje, og jo flere som bruker den samme internettlinjen, jo høyere er kravene. Tommelfingerregelen er at større er bedre – jo raskere nettlinje du har jo bedre opplever du nettskyen.

Integrasjoner og samarbeid

Det er stadig viktigere å få ulike deler av bedriften til å snakke sømløst sammen. I alle fall på teknologisiden, der store effektiviseringsgevinster kan hentes ut ved å automatisere prosesser på tvers av plattformer. På lokale servere har dette vært enkelt å få til, og i de tilfellene ulike programmer ikke har hatt noen innebygget funksjon for samarbeid og datauthenting finnes det en rekke selskaper som spesialiserer seg på området.

Leverandører av skybasert programvare og infrastruktur har naturligvis vært svært opptatt av sikkerhet tradisjonelt. De har gjerne lukket helt igjen og ikke tenkt mye på integrasjonsmuligheter. Mye er i ferd med å skje i takt med krav fra kundene, men det er nok fortsatt et stykke å gå.  Trenger du at lønnsprogrammet skal snakke med økonomisystemet så er det dermed ikke sikkert at det finnes noen automatikk for dette med ulike leverandører. Sett leverandørene i kontakt med hverandre før avtaler inngås. Vurder også en tredjepart som kan sy sammen ulike skrivebordsbaserte programmer som en skytjeneste for deg – det trenger ikke koste mer.

Data på avveie

Det er ikke alltid slik at man klarer å holde god kontroll over egne data når de svever rundt i nettskyen. Det er skyleverandøren som behandler dataene for deg, og enkelte lagringsløsninger i skyen er bygget fundamentalt annerledes enn mapper og filer lagret på ditt eget skrivebord. Det er viet mye fokus i mediene til både myndigheters og andre aktørers innsamling av data. Dette skjer både åpent og skjult, og er regulert ulikt fra land til land. Vi har god lovgivning i Norge, men de store offentlige nettskyene beveger seg på tvers av landergrenser, og kan være vanskeligere å forholde seg til. Sørg for å ha en databehandleravtale og aller helst at leverandøren både lagrer og behandler dine data i Norge.

Når det skjærer seg

De som er vant til å ha egen IT eller en kjent konsulent som bistår mer enn mindre fast opplever ofte at overgang til en ekstern helpdesk kan være stor. Alle kjenner eksempler på telefonmenyer som får en til å føle seg bitteliten, eller en 1. linje kundebehandler som rett og slett ikke ser ut til å forstå problemet. I en større skyløsning er det tross alt ikke bare dine behov som veier inn, det skal tas hensyn til alle kunder og løsningen i seg selv. Da kan det være Alfa og Omega å ha kontakt med en prosjektleder eller en dedikert selger med teknisk innsikt som kan få fortgang i sakene.  Prøv også å teste helpdesken før du faktisk trenger den så du vet hvordan du når gjennom når du trenger det som mest.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å bli klar for skyen. Våre konsulenter vet hva som må til for en best mulig opplevelse av fremtidens måte å jobbe på.