Migrering av servere har tradisjonelt vært en oppgave for IT-avdelingen, og for mindre bedrifter en innleid konsulent. For mange er det fortsatt en selvfølge at noen med ekspertise gjør en migreringsjobb, men i skyalderen med automatiske kontrollpaneler og gjør det selv-tilnærmingen er det ikke lenger slik at det er en selvfølge at man har IT-kompetansen tilgjengelig. Siden serveren skal bort er det flere som tenker at dette er noe de kan vurdere å gjøre selv.

Hva befinner seg under panseret når man skal fjerne en server?

Hva befinner seg under panseret når man skal fjerne en server?

I en slik prosess gjelder det å skaffe seg en oversikt over hva serveren faktisk gjør. Det som ved første øyekast ser ut som en ren filserver kan nemlig inneholde mange ulike og viktige roller under panseret. Vi har laget en liten sjekkliste som kan hjelpe deg til å skaffe en oversikt over serveren som skal fjernes.

    • Hvilke roller har serveren?
    • Hvordan kan man flytte rollene?
    • Hvor hører de hjemme når man ikke lenger har noen server?
    • Hva må man tenke over når man flytter en rolle?

Last ned vår lille sjekkliste som vise hvilke roller du kan forvente å snuble over når du skal fjerne en server, og hva du må tenke over.

Last ned vår sjekkliste for migrering av serverdrift