Nettskyen og skydrift er et av de store fokusområdene for tiden og det loves gull og grønne skoger. Mer fleksibilitet, bedre stabilitet, lavere kostnader og jobb fra hvor som helst og når som helst. Men hva med ulempene? Hvilke problemer kan du forvente å komme over når du begir deg ut i skyen?

Som med alle produkter og tjenester er det ting som gjerne ikke nevnes så høyt. Det drysses lovord over det nye og flotte systemet med alle dets fordeler. I nettskyen setter du som kunde ut alt og skal bare konsentrere deg om å jobbe med dine kjerneområder. Men det er dessverre ikke fullt så enkelt bestandig. Det er noen ting du som kunde må ha et forhold til for å sikre en så god opplevelse av skyen som mulig.

Avtaler og priser

Nettskyen er relativt ny. Det kommer stadig nye leverandører til som har ulike driftsmodeller og tilhørende avtaler. Stordriftsfordeler kan gjøre at prisene synker etter hvert som kundemassen øker. Mange har opplevd å sitte med ufordelaktige avtaler de ikke kommer seg ut av. Ikke bind deg til lange avtaler over ett år med fastpris, eller forskuddsbetal for lange perioder. Dataforeningen har en god veileder for anskaffelse av nettskytjenester som tar for seg mange viktige avtalepunkter. Fly med røykskyer

Din egen internettlinje

Nettskyen lever på internett. Du vil alltid være avhengig av internett for å jobbe mot en skyløsning. Og internett er ikke bare internett. Det stilles som regel minimumskrav til din internettlinje, og jo flere som bruker den samme internettlinjen, jo høyere er kravene. Tommelfingerregelen er at større er bedre – jo raskere nettlinje du har jo bedre opplever du nettskyen.

Programmer som ikke snakker sammen

På din egen PC eller kontorserver er det lett for ulike programmer å se hverandre og snakke sammen. Ulike leverandører med hver sin nettsky er gjerne opptatt av å lukke seg inn i sin egen boble for å holde det enkelt og sikkert. Trenger du at lønnsprogrammet skal snakke med økonomisystemet så er det ikke sikkert at det finnes noen automatikk for dette med ulike leverandører. Sett leverandørene i kontakt med hverandre før avtaler inngås. Vurder også en tredjepart som kan sy sammen ulike programmer som en skytjeneste for deg – det trenger ikke koste mer.

Data på avveie

Når du laster opp dine data til nettskyen mister du i praksis kontroll over dem. Det er da skyleverandørens ansvar å passe på at de lagres trygt, er sikret mot feil og er tilgjengelige. Det er i den senere tid satt fokus på både myndigheters og andre aktørers innsamling av data. Dette skjer både åpent og skjult, og er regulert ulikt fra land til land. I Norge har vi god lovgivning når det gjelder eierskap og utlevering. Sørg for at leverandøren både lagrer og behandler dine data i Norge, og har gode avtaler som sikrer deg innsyn i databehandlingen.

Når noe går galt

Er du vant til å ha en egen IT-ansvarlig eller konsulent som hjelper deg med egen PC eller server kan overgang til en ekstern helpdesk være stor. Du har sikkert vært i kontakt med mer eller mindre hjelpsomme kundebehandlere hos telefonselskapet eller andre leverandører. Hos en skyleverandør er det ikke bare dine behov som veier inn, det skal tas hensyn til alle kunder og løsningen i seg selv. God kjemi med en prosjektlever kan være gull verdt i en situasjon med feil. Prøv også å teste helpdesken så du vet hvordan du når gjennom når du trenger det som mest.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å bli klar for skyen. Våre konsulenter vet hva som må til for en best mulig opplevelse av fremtidens måte å jobbe på.