De fleste bedrifter har tradisjonelt vært avhengig av en server installert i egne lokaler for å drifte egne fagapplikasjoner. Dette er gjerne løsninger med stor investeringskostnad og løpende driftskostnader. Selv i bransjer med stor omveltningstakt har man vært nødt til å tenke år framover for hver investering, og all risiko for løsningen har til syvende og sist ligger hos bedriften selv.

Selv om skydrift langt fra er noe nytt fenomen så vi for alvor at det ble tatt i bruk i 2016. Små bedrifter som tidligere har vært for små for skyen, og dermed blitt overlatt til den lokale serveren har begynt å høste de store fordelene skydrift kan medføre. Kjenner du deg igjen i flere av punktene under kan det være at du også skal ta en nærmere titt på hva skydrift kan gjøre for deg.

1. Investeringskostnader er vesentlige

Den lokale serveren lever ikke evig. Det er flere årsaker til at den må byttes ut med jevne mellomrom. Kapasitet og slitasje forekommer, og for mange vil produsentens garantiperiode være målestokken, der risikoen blir for stor når leverandøren ikke lenger står bak deg med reservedeler og støtte. Ofte er garantiperioden tre år, enten inkludert eller via garantiutvidelse. Skifte av server blir dermed en vesentlig kostnad som kommer igjen med jevne mellomrom. Med skydrift faller denne kostnaden helt bort. Mange leverandører tar en symbolsk sum, eller en dekker en realkostnad ved å tilpasse og hjelpe kunden over i skyløsningen, men etter dette løper kun driftskostnader. Skyleverandøren selv har ansvaret for den underliggende infrastrukturen.

2. Jevne og forutsigbare driftskostnader er et mål

Investeringskostnaden er en ting, men det koster også å ta vare på en server etter at den er satt i drift. Mye kan stabiliseres med jevnlig drift og vedlikehold av løsningen, men vet kommer alltid uforutsette ting under normaldrift. Regningen for akutt problemløsning og endringer ender gjerne hos eieren til slutt, gjerne som timekostnad for konsulenter i tillegg til driftsavtalen. Dette er uforutsigbart, og gjør at det er vanskelig å budsjettere og holde seg til budsjettet for IT-kostnader. Skydrift er gjerne «all inclusive» – en avtalt løsning til en avtalt pris. Leverandøren tar seg gjerne av de uforutsette tingene, og du betaler for den avtalte løsningen til det er behov for å endre denne.

3. Du trenger å effektivisere

Drift av IT-løsninger kan for mange være en vesentlig post. Spesielt for de der nedetid er kostbart, og man må ha løsninger med høy grad av oppetid. I skyløsninger oppnår man gjerne stordriftsfordeler som gjør det mer overkommelig å bygge robust infrastruktur som tolererer enkeltfeil uten at sluttbrukerne merker noe til det. Dette kommer deg som kunde til fordel, der du kan få være del av en langt større og mer profesjonell teknisk løsning enn du vill hatt mulighet til å sette opp for kun eget bruk.

4. Et ønske om fleksible arbeidsrammer

Skydrift – jobb hvor som helst og når som helst.

Arbeidsplassen er i endring. Globalisering og økte krav gjør at kontorpulten 8-16 ikke lenger er noe alternativ for mange. En løsning levert som skydrift er ikke koblet til noen fast kontorplass. Som regel er det tilgang til internett som er nøkkelen, og med dagens dekning på mobilt bredbånd er fleksibiliteten absolutt. Ta med «hele kontoret» på toget, i kundemøter, hjemme med sykt barn, etc. Fleksibiliteten er en del av løsningen.

5. Behov for raske endringer

Som nevnt i første punkt har lokale serverløsninger en gitt kapasitet og levetid. Har bedriften store behov for å skalere ned og opp etter endringer i bransjen kan det hende at den kjøpe løsningen blir for liten for fort. Eller må kjøpes alt for stor for å ta høyde for mulige endringer. I skyløsninger det alltid mer kapasitet tilgjengelig. Ofte er det bare noen tastetrykk unna. Behov fra nye ansatte, større løsninger, andre programmer er enkelt å møte. Det samme er ønske om en reduksjon fordi det store prosjektet er avsluttet og man venter på det neste. Ingen investering eller bortkastet kapasitet er nødvendig, kun en justering av ressurser etter reelt behov.

6. Du trenger driftssikkerhet

Det er slett ikke uvanlig at hele IT-infrastrukturen baseres på en enkelt server hos mindre firmaer. Denne er gjerne plassert på et kott eller under en pult et sted. Denne gjør gjerne alt fra e-post til websider og lagring av de interne dokumentene til alle. Når noe skjer med denne stopper all IT opp. Da kan det være både tidkrevende og dyrt å få de i gang igjen. I mellomtiden sitter ansatte i verste fall og tvinner tommeltotter. I skyen bygges gjerne infrastrukturen i bunnen for flere kunder samtidig. Stordriftsfordelene gir grunnlag for å bygge robuste løsninger der en feil i en enkeltkomponent kun medfører en serviceordre, ikke total stans.

7. Profesjonalitet er viktig

Kontorserveren vi ser hos mange gjær gjerne alt, og kompleksiteten er stor. Enten du er din egen IT-ansvarlige eller leier inn en lokal driftspartner ender det gjerne opp med at en eller et fåtall personer som kan litt om alt. IT er så omfattende at å ta mål om å kunne alt er en umulighet. Igjen spiller stordriftsfordelene er viktig rolle. I større løsninger sitter det gjerne spesialister med dybdekunnskap på sine fagfelt. Deres jobb er å kunne alt om sin del og samarbeide internt for at dine løsninger fungerer optimalt. Gjerne med retting av feil før de en gang oppstår.

8. Slutt på standardisert IT

De siste tiårene har det vært tydelig at det er forbrukerne som driver den teknologiske utviklingen. Folk får ikke lenger utlevert en ferdig PC fra en IT-avdeling som ser nedover. Det er forbrukerne som oppdager og tar i bruk nye løsninger – gjerne lenge før store bedrifter tar tak i dem. De ansatte ønsker å ta med seg en del av det de opplever som fordeler hjemmefra til jobben. De er ikke nødvendigvis fornøyd med å bli «påtvunget» en stor og klumpete bærbar PC fordi dette er modellen en leverandør har standardisert på. Hver ansatt definerer i stadig større grad sine egne behov til en PC, der formfaktor, mobilitet, funksjonalitet, etc gjerne vektes svært ulike mellom ulike roller og personer. Med skydrift skiller man skarpere mellom bedriftens kjerneløsninger og de ansattes arbeidsverktøy. Det er lett å gå over til en løsning der de ansatte står friere til å velge hvilken PC eller mobil enhet de ønsker å jobbe med. Tilgang til bedriftens felles plattform er uansett lik.

9. Trygg IT er stadig viktigere

IT-sikkerhet er en stor bekymring hos mindre bedrifter. Ressursene og kunnskapen er begrenset, men truslene fra internett skiller ikke på store og små. Enten det er snakk om direkte trusler som hackere, eller indirekte som virus og skadevare. Skyleverandører med store løsninger har mulighet for å skape barrierer som både kan redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og eliminere eller begrense konsekvenser av slike. Dedikerte IT-sikkerhetseksperter jobber gjerne kontinuerlig med overvåkning og håndtering av potensielle situasjoner før de eskalerer.

10. Hva skjer i morgen

Det er aldri godt å vite hva morgendagen bringer. I en verden som stadig er i endring holder det ikke å kun være god på det man driver med selv. Man må omgi seg med partnere som er gode på sine områder, og som kan bidra til å hjelpe deg dit du vil. Skyleverandører er framoverlente og har verktøyer på plass for å bistå med de nødvendige endringene for å nå morgendagens mål.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen i valget mellom server og sky. Våre konsulenter kan begge deler og hjelper deg å belyse fordeler og ulemper for nettopp din bedrift.