At e-post er viktig for norske bedrifter, er en underdrivelse. At e-post som regel driftes sikkert, er en overdrivelse. Tidligere hadde Microsoft en tankegang om at små og mellomstore bedrifter kunne klare alt på egenhånd. Derfor står det en rekke Small Business servere plassert rundt hos bedrifter i landet som håndterer e-post. Exchange-serveren som brukes er fantastisk funksjonsrik og et svært godt valg for e-post. Men med dagens trusselbilde for IT-sikkerhet er den også svært utsatt om den ikke passes på og følges opp.

I 2015 er Exchange-epost blitt en skytjeneste som selges som melk og brød. Det er en rekke leverandører av dette i Norge som leverer Hosted Exchange som en tjeneste, og det hele foregår ganske ukomplisert. Det er mange grunner til at det kan være fordelaktig å la en skyleverandør levere e-posten din som en tjeneste fremfor å drifte den selv. Her får du noen av de viktigste. 

  1. Sikker drift 
   Bilde av en konvolutt

   At e-post er viktig for norske bedrifter, er en underdrivelse. For svært mange er det et av de viktigste arbeidsverktøyene i hverdagen.

   En liten kontorserver plassert i et hjørne går som regel og surrer for seg selv. I motsatt ende av skalaen ligger datasenteret til en gjennomsnittlig skyleverandør. Der driftes Hosted Exchange i større miljøer med fokus på stabilitet og sikkerhet. Oppfølging og avvikshåndtering er kontinuerlige prosesser som hele tiden sørger for at du kan stole på tjenesten.

  1. Alltid tilgjengelig
   I et datasenter er alle aspekter fra nettlinjer og strøm til servere og sikkerhetsmekanismer satt opp med dobbel speiling, slik at bortfall av ett system ikke merkes av deg som kunde. Jeg ser i alle fall stadig at kunder mister tilgang til internett i kortere eller lengre tidsrom. Gjerne akkompagnert av banneord fra en gravemaskinfører som akkurat har «funnet» en umerket kabel. Da er det betryggende å vite at e-posten fortsatt fungerer fint der oppe i skyen et sted.
  1. Lett å justere antall brukere
   Noen organisasjoner er ganske statiske i arbeidsstokken. Andre opplever større behov for å gire opp eller ned. Andre igjen bygger for vekst. I alle tilfeller er det dumt å kjøpe en server og lisenser for flere brukere enn det man faktisk behøver. Her er skyen uovertruffen i fleksibiliteten til å justere opp og ned antall brukere man betaler for.
  1. Lett å justere lagringsplass
   Akkurat som med antall brukere er det dyrt å kjøpe lagringsplass som kanskje aldri blir brukt. Med Hosted Exchange betaler man for en grunnleggende datamengde og kan justere opp bare for de som faktisk trenger mer plass. Det er gjort med et par tastetrykk.
  1. Ekspertbistand fra leverandør
   Alle kan ikke alt, og alle er i alle fall ikke eksperter i alt. Hos en leverandør av Hosted Exchange ligger det gjerne litt mer avansert oppsett til grunn enn på den vanlige kontorserveren. Det betyr eksperter som gjerne kan mer enn den gjennomsnittlige IT-konsulenten. Eksperter er kjekke å ha i bakhånd når man virkelig får problemer eller ønsker litt spesiell funksjonalitet.
  1. Faste og oversiktlige kostnader
   Stadig flere ønsker å ha god oversikt med faste kostnader og garantier mot uventede regninger. Med en egen server er ofte det motsatte tilfelle. Jeg nevnte innledningsvis at Exchange e-post er å regne som «melk og brød». Da bør det også kunne forventes at økonomien i det er like enkel.
  1. Data lagret i Norge
   Sammenligner vi Hosted Exchange med f.eks. Office 365 så kommer det en ekstra mulig fordel fra norske leverandører. Det er at dataene oftest lagres i Norge. Det betyr kort vei til dataene og beskyttelse av norsk lovverk. Absolutt noe å ta med seg om man uansett tenker i skybaner.

Les også: Office 365 vs Hosted Exchange

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å velge den rette e-postløsningen for din bedrift. Våre konsulenter kan skydrift og e-postløsninger. Vi vet hvordan vi syr sammen den beste IT-løsningen skreddersydd for deg.