Skyen kan være et svevende konsept med diffus betydning. De vanligste fordelene som trekkes frem er lave kostnader, høy fleksibilitet og rask omstillingsevne. Men hva betyr dette i praksis, og hvem passer skydrift for?Hvis du vurderer skydrift er det viktig å tenke på aspekter ved sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet. Her fem viktige ting du bør sjekke før du velger skydrift.

Skyer

Er du klar for skydrift hos deg?

Selv om skytjenester driftes og leveres fra et datasenter så er det enkelte ting som fortsatt må fungere hos deg. Har du en god nok nettlinje til å jobbe effektivt mot skyløsningen? Har du skrivere og eventuelt scannere som fungerer på nettverket? Hva med en god brannmur som kan sikre trafikken til og fra skyen? Snakk med din skyleverandør om hva du bør ha på plass for en best mulig opplevelse av skydrift.

Er brukerne dine klare for skyen?

Ulike former for skytjenester fungerer ulikt. Sett deg inn i hvordan skyløsningen du har valgt ut fungerer, og hvordan den forandrer hverdagen til dine brukere. Ta dem med på en dialog om dette både når det gjelder fordeler og ulemper. Typiske fordeler er mer fleksibilitet. Finn ut hvordan dette kan jobbe for dere. Typiske ulemper kan være tregere respons eller andre måter å nå dataene på. Hvordan påvirker det dere? Sørg for at slike punkter er belyst og ikke kommer overraskende på de som faktisk skal jobbe i skyløsningen.

Hvor god infrastruktur har skyleverandøren?

Stiller du spørsmålet om infrastruktur får du sannsynligvis ikke noe detaljert teknisk svar. Men leverandørens infrastruktur er viktig for deg. Har de god nok redundans til å sikre at dine data og programmer er tilgjengelige hele tiden? Hvordan håndteres en eventuell feilsituasjon?

Har skyleverandøren god historikk?

Når du leverer fra deg driftsansvaret for din IT-løsning til en tredjepart må du være sikker på at leverandøren sørger for at dine data og programmer er tilgjengelige for deg. Kontrakter og avtaler inneholder gjerne avsnitt om garantert oppetid, men det beste målet på om leverandøren klarer å holde dette er hvordan de har gjort det fram til nå. Be om å få se historisk oppetid for utvalgte tjenester. En seriøs aktør har målinger for dette og kan tilby rapporter som viser oppetiden i prosent over en periode.

Usikker på hva man skal legge i oppetid? Ta en titt på denne veldig enkle kalkulatoren som regner om prosenter i faktiske timer og minutter.

Hvor lagres dataene din, og hvem eier dem?

Lagring av data har vært et hett tema i IT-bransjen den siste tiden. Amerikansk lovgivning velger å se på hvem som drifter datasenteret heller enn hvem som eier dataene ved utlevering av data. At dataene faktisk er lagret i Europa ser ikke ut til å stoppe myndighetene i å kreve data utlevert.

I Norge er vi tradisjonelt vant til svært godt vern om data. Velger du en leverandør som ikke lagrer data i Norge må du være spesielt oppmerksom på hvordan din leverandør stiller seg til dette. Det har også kommet frem enkelte stygge saker om større internasjonale aktører som faktisk hevder at dataene ikke lenger tilhører deg som kunde når de er lagret i deres sky.

Be om informasjon og still krav til dette. Krev gjerne at dataene lagres i Norge der du har en bedre kontroll over lovgivning rundt temaet. Nettsiden Digi.no har skrevet mye om dette, blant annet denne artikkelen.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å bli klar for skyen. Våre konsulenter vet hvordan skydrift virker fra innsiden, og hvilke spørsmål man må stille for en best mulig løsning.