Skydrift i ulike former fosser fram som leveringsmetode for bedrifters primære IT-system. De med mer avanserte behov enn bare e-post og Office ser gjerne mot en ASP-løsning som gir en total plattform i skyen. Er din bedrift blant disse er det klart at stabilitet og risiko ved skytjenester må vektes høyt. Vi har plukket frem fem ting du må tenke på for sikker og stabil drift fra din ASP-leverandør.

 1. Tilgang til internett
  Når systemene bedriften din er avhengige av skal nås via internett må dette være en hovedprioritet. Den enkelte leverandør kan ofte tallfeste hvilken kapasitet og type nettlinje du trenger for å oppnå best mulig kontakt med ASP-løsningen.
 2. VPN
  ASP-leverandøren har sannsynligvis mange ulike mekanismer for å sikre din tilkobling til ASP-løsningen. Men et ekstra lag med sikkerhet skader ikke. En fast VPN-forbindelse fra dine lokaler til ASP-løsningen lager et sugerør gjennom internett, som all trafikk til og fra dine data kan bevege seg gjennom. Enda et skall med beskyttelse utenpå det som alt eksisterer. Som bonus fungerer gjerne utskrift bedre direkte via VPN enn via fjernstyringsprogrammer, og det åpner for andre brukområder, som direkte skanning til filmapper fra din multifunksjonsmaskin. stone tower
 3. Programvarebehov
  Programvaren du bruker, og kombinasjonen av programmer kan være unik. Her er det viktig å ta en gjennomgang, og gjerne koble de ulike leverandørene sammen for å sikre at dine programmer kan kjøre optimalt i ASP-leverandørens løsning.
 4. Tilgang til data
  En oppsummering av ansattes bruk av data er som regel en god ide. En gjennomgang av hvordan de ansatte behandler sine filer og dokumenter, samt hvordan de får tilgang til andre fagsystemer kan avdekke endringsbehov som er viktig å være klar over når man gjør større endringer på IT-systemet.
 5. Endringsstyring for de ansatte
  Ulike former for skytjenester fungerer ulikt. Sett deg inn i hvordan skyløsningen du har valgt ut fungerer, og hvordan den forandrer hverdagen til dine brukere. Ta dem med på en dialog om dette både når det gjelder fordeler og ulemper. Typiske fordeler er mer fleksibilitet. Finn ut hvordan dette kan jobbe for dere. Typiske ulemper kan være tregere respons eller andre måter å nå dataene på. Hvordan påvirker det dere? Sørg for at slike punkter er belyst og ikke kommer overraskende på de som faktisk skal jobbe i skyløsningen.

Test vår ASP-løsning gratis

Vår ASP-løsning gir deg en pålitelig, trygg og effektiv totalløsning for dine IT-behov. Test den selv så du kan se hvor godt det fungerer!