Det er ingen tvil om at «Skyen» er et konsept som ikke alltid er så enkelt å forholde seg til. Som selgere av skyløsninger har vi ofte noen «buzzwords» som skal fremheve de positive aspektene med skyen – hva med lave kostnader, høy fleksibilitet og rask omstillingsevne, og lignende? Men hva betyr dette i praksis, og hvem passer skydrift for? Hvis du vurderer skydrift er det viktig å tenke på aspekter ved sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet. Her fem viktige ting du bør sjekke før du velger skydrift.

Hva skal til for å være klar for skyen?

Vi sier ofte litt spøkefullt at skyen bare betyr at serverne står hos noen andre. Det er selvfølgelig ganske unyansert, men har også en kjerne av sannhet. Det viktige å tenke på er naturligvis at du må kunne nå disse serverne som tross alt står i datasenter til skyleverandøren. Har du en god nok nettlinje til å jobbe effektivt mot skyløsningen? Hvilke enheter har du på lokalnettverket ditt som må fungere sammen med skyen – for eksempel skrivere og skannere? Tenk også på en god brannmur som kan sikre trafikken til og fra skyen? Dette er greit å snakke med skyleverandøren om. Ulike løsninger har ulike krav og anbefalinger til både internettlinje og lokalt utstyr.

Er brukerne dine også klare?

Det er farlig å dra alle skyløsninger under en kam, for det er mange ulikheter. Sett deg likevel inn i hvordan skyløsningen du vurderer fungerer. Tenk på hvordan den vil påvirke hverdagen til brukerne dine. Uttrykket «the devil’s in the details» gjelder i stor grad når man vurderer å gjøre store endringer i ansattes arbeidsmåte. Ta dem med på en dialog om dette både når det gjelder fordeler og ulemper. Typiske fordeler er mer fleksibilitet, men mange kan se på det som e ulempe også. Finn ut hvordan dette kan jobbe for dere. Typiske ulemper kan være tregere respons eller andre måter å nå dataene på. Hvordan påvirker det dere? Det er viktig at slike punkter er belyst og testet ut slik at det ikke kommer overraskende på de som faktisk skal jobbe i skyløsningen.

Er skyleverandøren klar for deg?

Å flytte hele bedriften ut til en ekstern leverandør krever gode avtaler og en god dose tillit. Det er nok ikke sikkert du får et teknisk detaljert svar om infrastrukturen til leverandøren hvis du spør. Men denne er er viktig for deg. Har leverandøren robuste systemer som ivaretar dine behov for å jobbe? Har de tilgang på teknisk kvalifisert personell til drift? Hvordan håndterer de en eventuell feilsituasjon? Og ikke minst, hvordan er informasjonsflyten -blir du avspist med en e-postadresse for support, eller får du tilgang til å ringe teknisk personell som snakker ditt språk når noe ikke fungerer?

Har skyleverandøren god historikk?

I forrige punkt ble tillit nevnt. Det er ikke lett å bygge denne til en helt ukjent leverandør. Da er rykte og historikk bedre å gå ut fra. Du skal være trygg på at leverandøren sørger for at dine data og programmer er tilgjengelige for deg. Da er det beste målet gjerne hvordan de har klart seg fram til nå. Be om å få se historisk oppetid for utvalgte tjenester. En seriøs aktør har målinger for dette og kan tilby rapporter som viser oppetiden i prosent over en periode. Dette gjenspeiles ofte i avtalt oppetid i en kontrakt også.

Usikker på hva man skal legge i oppetid? Ta en titt på denne veldig enkle kalkulatoren som regner om prosenter i faktiske timer og minutter.

Plassering av data?

Lagring av, og tilgang til data er en stadig hetere potet i IT-bransjen. Vi har sett eksempler på at Amerikansk lovgivning velger å se på hvem som drifter datasenteret heller enn hvem som eier dataene når de krever tilgang til innsyn. Heller ikke data lagret i Europa ser ut til å hindre dem, selv om en rekke selskaper så langt har flagget at de nekter å gi innsyn.

I Norge er vi tradisjonelt langt bedre vant til vern om både data generelt og persondata spesielt. En ny personvernlovgivning er på trappene i EU, og kan nok bli innført her i landet også. Det betyr at hvis du en leverandør som ikke lagrer data i Norge må du være spesielt oppmerksom på hvordan din leverandør stiller seg til dette. Det har også kommet frem enkelte stygge saker om større internasjonale aktører som faktisk hevder at dataene ikke lenger tilhører deg som kunde når de er lagret i deres sky, selv om det heldigvis er unntaket snarere enn regelen.

Be om informasjon og still krav til dette. Krev gjerne at dataene lagres i Norge der du har en bedre kontroll over lovgivning rundt temaet. Nettsiden Digi.no har skrevet mye om dette, blant annet denne artikkelen.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å bli klar for skyen. Våre konsulenter vet hvordan skydrift virker fra innsiden, og hvilke spørsmål man må stille for en best mulig løsning.