Det er ikke mange små og mellomstore bedrifter i Norge som kan skilte med en egen IT-avdeling. Det er ofte kun teknologibedrifter med IT som kjerneområde som kan koste på seg IT-kompetansen som skal til for å drifte et sikkert og stabilt IT-system. For alle andre er det enten snakk om å ordne opp selv eller finne en partner som kan hjelpe til i større eller mindre grad.

Selvhjelp og små leverandører

Skal man telle opp antall profesjonelle tilbydere av IT-drift i en større norsk by blir tallet overveldende. I tillegg til de største er det et hav av små og mellomstore aktører, der de minste gjerne er en enkeltperson, som gjerne driver hjemmefra som enkeltpersonforetak. Dette er ofte multikunstnere som kan litt om alt. De må jo gjerne løse alle problemer på en bedrift kan komme ut for egenhånd. Med den rette personkjemien får man gjerne en slags IT-ansvarlig light som kan være den rette for å holde hjulene i gang uten at regningene vokser ut av proporsjoner for en liten bedrift. Tilsvarende er det ikke rent få bedrifter som har pekt ut en IT-ansvarlig som er litt mer interessert i IT enn de andre i bedriften.

Fellesnevneren er at man gjerne får en dedikert person med god kjennskap til bedriften, men også begrenset erfaringsgrunnlag til å modernisere og videreutvikle IT-løsningen best mulig. Man velger også ofte bort mulighet for garantert responstid, og overlapping med andre i ferietider. Alternativt ender man opp med en utbrent ressurs dersom han eller hun aldri tar seg tid til ferie. Det er også gjerne slik at en som kan litt om alt ikke kan det meste om det meste. Vi ser ofte løsninger som fungerer, men som kunne fungert bedre på en del områder.

Mellomstore leverandører

Ser man bort fra interne ressurser og de aller minste leverandørene så skjer det en del endringer i strukturer og muligheter. De mellomstore IT-firmaene kjennetegnes ofte ved at det er en gründer som har tatt steget opp fra egen drift til å få hjelp og deretter ansatte. Det ansettes typisk en blanding av konsulenter med litt mer faglig tyngde innenfor ulike fagområder og generalister som får muligheten til å vokse med roller og kundegrunnlag. Med flere personer på laget er det nemlig mulig å trekke veksler på andres kompetanse og erfaring. Det satses ofte mer på profesjonalitet og videreutdanning slik at man kan tilby en best mulig tjeneste. Likevel er nærhet til kundene ofte en prioritet, og som kunde har man gjerne direkte kontakt med sin egen konsulent.

Store leverandører

De store leverandørene leverer ikke nødvendigvis bare til de store kundene. Det er relativt få storkunder innen IT-drift i
Norge, og man må også tilby de mellomstore kundene en løsning. Ofte kommer disse løsningen som ferdige driftskonsepter hvor kundene plasseres inn. Man får da et stort rammeverk rundt seg med ferdige løsninger for det meste. Her faller gjerne de minste kundene utenfor.

Fokuset ved større driftsplattformer er gjerne effektivitet, sikkerhet og stabilitet. Enkelte kunder kan oppfatte seg selv som litt for små i møte med slike løsninger, mens andre føler de kan gi helt slipp og kun konsentrere seg om kjernevirksomheten.

ASP

En ASP-løsning minner gjerne om en driftsløsning fra store leverandører. Muligheten for å levere samme underliggende infrastruktur til flere kunder gjør at man kan tilby et rammeverk og profesjonell drift til selv små bedrifter uten at kostnadene blir astronomiske.

Som regel leveres en ASP-løsning over internett og uten behov for investering i eget utstyr og infrastruktur. Alt driftes i et skikkelig datasenter hos leverandøren, og man leier enkelt og greit de løsningene man har behov for der og da.

En annen fordel med ASP-løsninger er at siden de leveres over internett er det gjerne kun tilgang til internett som er nødvendig for å jobbe hvor som helst og når som helst. Av ulemper kan det nevnes at noen leverandører er mer rigide enn andre på hvilke endringer som godtas. Les gjerne vårt tidligere blogginnlegg om 5 ting å tenke på før du velger skydrift for mer informasjon om ting du bør tenke på ved en ASP-løsning.

Nettløsninger

Det finnes nærmest uendelig med rene nettbaserte løsninger, som gjerne leveres direkte i nettleseren din eller en egen app. Disse dekker alle tenkelige forretningsscenarier – alt fra enkle fillagringstjenester som Dropbox til mer avanserte økonomisystemer og lignende. En stor fordel er tilgjengelighet ved at de er raske å ta i bruk og gjerne enkle å forstå. De dekker gjerne et behov der og da og har en oversiktlig leiemodell – man kjøper aldri en nettløsning.

En fare er at hvis man ikke har god nok oversikt behovene både nå og i fremtiden, er det lett å gå seg vill. Klatter man på med en ny tjeneste hver gang det dukker opp et behov blir det en jungel av tilbydere som gjerne delvis overlapper hverandre. Nettløsningene er gjerne «siloer«. Det vil si at de er bygget opp rundt sin egen funksjon og ikke kan eller vil integrere med andre systemer. Dette kan være til hinder for den effektiviteten små og mellomstore bedrifter gjerne trenger for vokse og være konkurransedyktige.

Det er altså ikke bare enkelt å velge den rette løsningen for IT-avdeling. De minste bedriftene må alltid tenke på kostnadene, men samtidig velge en leverandør som kan vokse med dem. Man skal heller ikke undervurdere de personlige relasjonene man får med en leverandør, og legge vekt på å få kontaktpersoner som forstår og kommuniserer godt. Ikke minst skal de tekniske løsningene som foreslås være de rette for å større opp under det man faktisk driver med av kjernetjenester.

Gratis statussjekk av ditt IT-system

La våre erfarne konsulenter hjelpe deg med å få en grundig oversikt over ditt IT-system. Rapporten inneholder konkrete forbedringsforslag som gir deg en sikrere og bedre tilpasset IT-løsning.