Tradisjonelt sett sitter de fleste bedrifter med lokale servere. De har løsninger med stor investeringskostnad og løpende driftskostnader. Innkjøp krever at man må tenke tre år framover for hver investering, og risiko for nedetid må håndteres kontinuerlig.

Der små bedrifter overlates til seg selv med store investeringer og all risiko selv med sine lokale servere tilbyr skydrift en rekke fordeler som gjør det til en foretrukket løsning for mange. Kjenner du deg igjen i flere av punktene under kan det være at du også skal ta en nærmere titt på hva skydrift kan gjøre for deg.

1. Du frykter investeringskostnader

En lokal server har en begrenset levetid. Den må byttes med jevne mellomrom, og når produsentens garanti går ut kan det bli både dyrt og tidkrevende å håndtere maskinfeil. Dermed vurderer de fleste å bytte server etter tre år for å sikre stabilitet. Dette er en stor kostnad som kommer om og om igjen med jevne mellomrom. Med skydrift faller denne kostnaden helt bort. Investeringskostnaden er gjerne en symbolsk oppstartskostnad samt arbeidstimer til å flytte programmer og løsninger. Deretter kan man glemme alt som heter investeringer i servere og infrastruktur. Det er det skyleverandørens ansvar å vedlikeholde.

2. Du har varierende driftskostnader

Om det koster å investere i servere og infrastruktur, så koster det gjerne enda mer å drifte løsningen. Jevnlig ettersyn og proaktivt arbeid for din server er gjerne priset med faste månedlige kostnader, men alle som har eid en IT-løsning vet at det kommer mer. Det er alltid noen problemer eller noe trenger ekstra tilsyn. Dette gjøres gjerne på timebasis, og genererer uoversiktlige kostnader. Skydrift er gjerne «all inclusive» – en avtalt løsning til en avtalt pris. Det er lett å sette opp et IT-budsjett og like lett å holde det.

3. Du trenger å effektivisere

Når du har din server og nabobedriften har sin gjøres det mye arbeid dobbelt opp. Du bruker kanskje ressurser som kunne gått til kjernevirksomhet bare for å sørge for at IT-løsningen er tilgjengelig. Skyens stordriftsfordeler ligger i profesjonell og effektiv drift av kjernetjenester for mange. Det nyter du som kunde godt av ved at kostnadene går ned for både enkle og mer komplekse tjenester.

4. Du trenger fleksibilitet

Skyer på himmelen

Skydrift gir stor grad av fleksibilitet og de ansatte kan jobbe hvor som helst og når som helst.

Verden er i endring og det er også arbeidsplassen. Siden skydriften lever på internett er fleksibilitet innebygget. Leverandører av skydrift krever tilgang til internett og ingenting mer for tilgang til arbeidsplassen. Det betyr at man kan jobbe hvor som helst og når som helst. Mulighetene åpnes for å ta med jobben på toget, i kundemøter, hjem med sykt barn. Fleksibiliteten er en del av løsningen.

5. Endringer i bedriften kan nyttiggjøre rask skalering av ressurser

Lokale servere har en minste levetid. I den levetiden må man ha tatt høyde for mulig vekst ved investeringen. Hvis ikke kan man ende opp med å måtte skifte eller utvide serverparken unødvendig på grunn av nye muligheter og vekst. Alternativet er å kjøpe mer enn man trenger og så sitte igjen med en for stor server som er utrangert og byttes ut. Med skydrift er det alltid reserver tilgjengelig. Får du flere ansatte, trenger mer plass eller investerer i nye programvareløsninger så skalerer din skyleverandør enkelt opp for å møte nye krav. Det kan gjerne gjøres på noen minutter. Ingen investering er nødvendig, kun en justering av ressurser.

6. Du vil ha garantert driftssikkerhet

Et vanlig scenario for mindre bedrifter er at hele IT-infrastrukturen baseres på en enkelt server – gjerne plassert på et kott eller under en pult et sted. Denne serveren er utsatt for feil og mangler slik all infrastruktur er. Skulle noe skje med den stopper all IT opp, og det kan være dyrt og tidkrevende å rette opp igjen. I skyen har man mulighet til å bygge en infrastruktur der alle enkeltkomponenter kan feile, uten at brukerne merker noe.

7. Du trenger profesjonelle løsninger

En liten kontorserver inneholder gjerne mange komplekse løsninger. Enten du er din egen IT-ansvarlige eller leier inn en lokal driftspartner ender det gjerne opp med at en eller et fåtall personer som kan litt om alt. Man kommer stadig borti nye problemer man ikke har kunnskap om. Hos en skyleverandør sitter det gjerne spesialister med dybdekunnskap på sine fagfelt. De jobber kontinuerlig med å sørge for at dine løsninger fungerer optimalt. Gjerne med retting av feil før de en gang oppstår.

8. Dine ansatte ønsker å tilpasse sin hverdag med «Bring your own device»

IT-bransjen har de siste årene hatt en markant dreining mot at det er forbrukermarkedet som driver utviklingen. Forbrukere oppdager og tar i bruk nye løsninger lenge før store bedrifter tar tak i dem. De ansatte ønsker å ta med seg en del av det de opplever som fordeler hjemmefra til jobben. De er ikke nødvendigvis fornøyd med å bli «påtvunget» en stor og klumpete bærbar PC fordi dette er modellen en leverandør har standardisert på. Kanskje selgerne vil ha med seg en Microsoft Surface for aktive demonstrasjoner i kundemøter. Med skydrift skiller man skarpere mellom bedriftens kjerneløsninger og de ansattes arbeidsverktøy. Det er lett å gå over til en løsning der de ansatte står friere til å velge hvilken PC eller mobil enhet de ønsker å jobbe med. Tilgang til bedriftens felles plattform er uansett lik.

9. Du vil være sikker på at IT-løsningen er trygg

IT-sikkerhet er et gjentakende problem hos mindre bedrifter. Man har begrenset med ressurser og kunnskap om truslene, enten det direkte trusler som hackere, eller mer indirekte som virus og skadevare. Hos skyleverandørene sitter det dedikerte spesialister som overvåker og håndterer sikkerhet daglig. I et større miljø er det mulig å skape barrierer både for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og for å eliminere eller begrense konsekvenser av slike.

10. Du er usikker på morgendagens utfordringer

Det er aldri godt å vite hva morgendagen bringer. I en verden full av forandringer holder det ikke lengre å være god på det man driver med. Man må omgi seg med partnere som er gode på sine områder, og som er villige til å hjelpe deg dit du vil. Skyleverandører er framoverlente og har verktøyer på plass for å bistå med de nødvendige endringene for å nå morgendagens mål.

Få en gratis rådgivningstime

La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen i valget mellom server og sky. Våre konsulenter kan begge deler og hjelper deg å belyse fordeler og ulemper for nettopp din bedrift.