Infolink Datatjenester AS og IT Kompaniet AS fusjonerer og endrer navn til ECIT Init AS

Vårt mål med fusjonen er å bygge en større og bredere kompetanse innen våre fagområder. ECIT Group gir oss også muligheten til å samarbeide med søsterselskaper for å trekke spesialkompetanse eller andre produkter inn i våre leveranser. Selskapene har vært samlokalisert i 2018, og vi forblir på samme adresse: Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu.