[løst] Ustabilitet/treghet på ASP-løsningen

Problembeskrivelse: Vi opplever for øyeblikket ustabilitet for enkelte brukere på ASP-løsningen der sesjonen går hakkete og tregt. Løsning: Vi har restartet flere nettverkskomponenter, og alt fungerer foreløpig slik det skal. Vi jobber nå med å overvåke og finne bakenforliggende årsak til problemet. Oppdatering: Det fortsatt noen som opplever treghet som kommer og går. Dette jobbes videre […]

[nedetid]Oppgradering av lagringsløsning

Vi varsler med dette at det er planlagt vedlikehold på ASP-plattformen vår som kan få konsekvenser for tilgang til tjenester. Vedlikeholdsbeskrivelse: Vi skal gjøre en større oppgradering på lagringsløsningen på ASP-plattformen. Dette medfører at sentrale tjenester må stenges ned under oppgraderingen. Det vil ikke være mulig å logge på under arbeidet. Påloggede bruker vil bli […]

[løst] Vi opplever for tiden forsinkelse på e-post

Problembeskrivelse: Vi opplever nå større forsinkelser på leveranse av e-post. Leverandøren av spamfilteret er utsatt for et større angrep (DDoS), så ting tar mye lengre tid enn normalt. Vi vet p.t. ennå ikke når e-posten blir levert normalt. Løsning: Leverandøren av spamfilteret rapporterer at kl. 19:00 blir all epost levert som normalt og at meldinger […]

[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer

Problembeskrivelse: En lagringsløsning fikk problemer ca 15:33, og skapte problemer med tilgang til ASP- og e-postløsning for mange brukere. Etter feilsøking ble det gjort endringer på lagringen og løsningene var generelt tilgjengelige igjen ca 16:25. Enkelte tjenester har vært berørt lenger, og foreløpig jobber vi med å få gjenopprettet tilgang for en del av våre e-postbrukere. […]

[løst] Vi opplever for øyeblikket problemer med nettlinjer

Problembeskrivelse: Vår nettleverandør har problemer i sitt kjernenett og opplever tidvis forsinkelse i trafikken. Dette ligger dessverre på et nivå høyere enn vår redundans og vi jobber tett med leverandøren for å bøte på problemer så langt det er mulig. Så lenge problemene vedvarer vil brukere kunne oppleve å miste kontakt med ASP-plattformen i kortere […]

[løst] Problem med lagringsenhet

Problembeskrivelse: Det oppstod problemer med tilgangen til ASP-løsningen tirsdag rundt 13:30. Brukere opplevde heng og å bli kastet ut uten å kunne logge på løsningen igjen. Løsningen var generelt tilgjengelig igjen ca 14:05. Løsning: En feil i underliggende maskinvare førte til at servere ble utilgjengelige. Komponenten er identifisert og isolert før den byttes. Det arbeides […]

FÅ EN GRATIS RÅDGIVNINGSTIME

Få hjelp til å unngå driftsproblemer. La våre dyktige konsulenter hjelpe deg bygge stabile, trygge og effektive IT-løsninger som holder deg i gang.