Infolink BBS ble startet i 1990 og vokste seg snart til å bli landets største BBS.

En BBS (Bulletin Board System) kan oversettes til «Elektronisk oppslagstavle» og i Norge var det på det meste 3-400 aktive baser. Overført til dagens virkelighet var en BBS et lite internett i miniatyr. Forskjellen var at internett er fordelt over hele verden, mens en BBS bestod av en avgrenset maskinpark som brukerne måtte ringe inn til. Man var også «låst» til antall telefonlinjer – hvis en BBS hadde tre telefonlinjer kunne bare tre brukere koble seg til av gangen. Hver av disse tilkoblingsmulighetene ble kalt en «node».

Infolink BBS hadde på det meste 16 inngående telefonlinjer – noe som var enormt i 1995-96. Vi hadde en maskinpark bestående av 18 datamaskiner koblet sammen i nettverk, og hadde en meget stor lagringskapasitet i forhold til datidens behov. Vi hadde store mengder filer/programmer som var fritt distribuerbare (shareware, freeware etc.) som våre medlemmer hadde tilgang til. Konferansedelen var det viktigste på en BBS, og man deltok her i diskusjonsgrupper innenfor alle mulige temaer (tilsvarende usenet/news på internett). Infolink BBS kjørte på MBBS som var et norskprodusert system der konferansedelen var vektlagt mest.

I 1996 tok internett av for fullt, og tilbød mange av de samme tjenestene som tradisjonelle BBSer gjorde. Aktiviteten og inntektene på Infolink BBS begynte å synke, og vi bestemte derfor at Infolink BBS skulle legges ned i 1997. Vi brukte for mye tid til vedlikehold og oppfølging av Infolink BBS, og ønsket å satse mer på Infolink Datatjenester AS i den form firmaet har i dag. Infolink BBS ble lagt ned onsdag 30/4-97.

Statistikk
Vi vil her kort presentere litt statistikk fra 1990-97 da Infolink BBS var operativ.

Årstall Påloggninger Meldinger skrevet Filer lastet ned
1990 3.335 1.846 1.956
1991 13.343 7.385 7.828
1992 48.467 41.020 22.016
1993 119.145 88.838 62.848
1994 239.058 199.118 132.248
1995 389.726 384.504 188.264
1996 308.665 298.003 129.133
1997 36.661 22.210 7.604
Totalt 1.158.400 1.042.924 551.897

Antall påloggninger viser hvor mange brukere som var innom basen – i 1995 hadde vi et snitt på 1068 brukere daglig, med en dagsrekord på 1478.

Meldinger skrevet viser det antall meldinger som ble skrevet av våre brukere i de forskjellige konferansene.

Filer lastet ned: En fil var som regel et program etc. som var pakket inn i en ZIP-fil, og i basens levetid ble det lastet ned (downloadet) hele 551.897 filer. Totalt ble det lastet ned over 100GB – som ikke høres mye ut i dagens målestokk, men når dette foregikk via gamle trege analoge modem er også dette meget høye tall (1MB tar vanligvis 10 minutter med et 14400bps modem).

Forøvrig ble det lastet opp (uploadet) 23.174 filer med en totalstørrelse på 4GB.
Maskinpark
Infolink BBS kjørte på en kraftig maskinpark – ikke imponerendes i dag, men på 90-tallet var den meget bra. Serveren kjørte Novell Netware 3.12 med flere SCSI harddisker på en BusLogic EISA SCSI-kontroller.

Type Antall Beskrivelse
Server 1 486/50MHz, 32MB RAM, 730+1230+1230+2150+2150MB HD
Noder (1-10) 10 386/SX, 5MB RAM, 52MB Harddisk
Noder (11-16) 3 486/66MHz, 8MB RAM, 170MB Harddisk
Vedlikehold 2 486/66MHz, 20MB RAM, 730MB Harddisk
Reserve 1 486/33MHz, 8MB RAM, 170MB Harddisk
Reserve 1 386/SX, 8MB RAM, 52MB Harddisk
Modem (node 1-4) 4 USRobotics Courier Dual Standard (300-14400bps)
Modem (node 5-16) 12 USRobotics Courier HST V.34 (300-33600bps)
Backup: 1 Tecmar DataVault 2.0GB DAT-streamer